– Mange lærere velger privatskoler for sine barn

Mens politikere debatterer hva som er best av private og offentlige skoler, så kan det være et tankekors at nettopp så mange lærere velger privatskoler for sine barn.

Furu steinerskole

(Illustrasjonsbilde/Furu steinerskole)

Foto: Torunn Myhre

– Foreldreundersøkelsene fra en rekke steinerskoler viser at mange av dem som har barn hos oss, jobber som lærere eller i pedagogiske yrker.

Det sier Minong Onarheim i Steinerskoleforbundet.

– Hva skyldes det, tror du?

– Generelt vet vi at foreldre som velger steinerskolen, er godt over middels interessert i pedagogikk, og det er naturlig at de også da jobber med dette feltet, sier hun.

Opptatt av kultur

For lærer Tone Juve fra Tønsberg, var det kulturtilbudet som gjorde at hun valgte steinerskolen på Nøtterøy.

– Jeg er veldig opptatt av kultur selv og syns at det en viktig bit av oppdragelsen til barna.

Hun mener privatskolen satser på kultur på en annen måte enn de offentlige skolene.

– Mindre frafall

Rektor ved Steinerskolen på Nøtterøy, Thomas Johnsen, tror at en av årsakene til at så mange lærere velger Steinerskolen for barna sine, er nærheten mellom lærer og elev.

– Elever på Steinerskolen går ett år lenger i barnehagen og får dermed være barn litt lenger. Samtidig er frafallet i den videregående skolen mindre enn i den offentlige skolen, sier han.