Hopp til innhold

Pårørende: – Koster minst 5.000 å besøke noen i fengselet

Avstanden og økonomien hindrer familien fra å besøke innsatte som må sone i Nederland.

Celle Ålesund fengsel

500 celler i norske fengsler sto tomme i mars 2018. Samtidig blir innsatte fremdeles sendt til fengslet Norgerhaven i Nederland som norske myndigheter fikk en avtale med for å få ned soningskøen.

Foto: Birthe Bringsvor / NRK

Foreningen For Fangers Pårørende (FFP) har fått mange henvendelser fra fortvilte og veldig bekymra familiemedlemmer siden soningsavtalen med Nederland kom i 2015.

– Det blir vanskelig å holde kontakten, sier seniorrådgiver Kjersti Holden i FFP. De kan søke om videosamtaler, men det kan ikke erstatte den direkte kontakten.

FFP har regna ut at det koster 5.000 kroner for reise og en overnatting for én person som skal besøke noen i Norgerhaven. Da må de først fly OsloAmsterdam før togturen videre. Deretter fortsetter turen med buss eller taxi til den lille byen Veenhuizen. Der kan de bo på hotell eller leie en leilighet.

Kjersti Holden

Seniorrådgiver Kjersti Holden sier det ikke er så mange som tar seg råd til å reise på besøk i fengslet i Nederland.

Foto: Privat

Holden anslår at dette beløpet ofte blir det dobbelte. De fleste vil gjerne reise to sammen for å ha støtte på reisen.

– Det er en belastning for nære pårørende når et familiemedlem må sone. Det er tilleggsbelastning å måtte reise så langt og attpåtil til et fremmed land med et annet språk.

Hun mener mange av de innsatte hadde fått langt flere besøk hvis de hadde sonet i Norge.

Kriminalomsorgsdirektoratet opplyser at det per 26. mars var 170 innsatte i Norgerhaven fengsel.

Får rettshjelp

– Vi er frustrerte og provoserte over ordninga som betyr at innsatte i norske fengsler blir sendt til Nederland mot sin vilje, sier Louise Sandaker Hannon i Jussbuss.

Jussbuss gir gratis rettshjelp. Det er jusstudenter ved Universitetet i Oslo som driver tilbudet.

Louise Sandaker Hannon

Louise Sandaker Hannon i Jussbuss peker på at det i straffegjennomføringsloven står det at den som har fått en dom, skal sone i nærheten av hjemstedet sitt

Foto: Jussbuss

Fanger og pårørende har tatt kontakt med Jussbuss etter å ha hørt om flere hundre ledige fengselsplasser i Norge.

– Før dette ble kjent, var det reaksjoner på at mange ble sendt til Nederland til tross for at de protesterte. Nå reagerer de på at innsatte må sone i Norgerhaven når det er ledige plasser her i landet, sier Hannon.

Jussbuss hjelper til med å skrive svar på forhåndsvarselet om overføring til Norgerhaven. De skriver også klagebrev og følger opp når de innsatte får avslag. Det må skje fort siden det er sju dagers klagefrist.

Forsvarer ordninga

Justisminister Per Sandberg er ikke enig i kritikken mot å sende innsatte til fengslet i Nederland. Han mener tiltaket har vært viktig for å få ned soningskøen.

Per Sandberg Frp

Justisminister Per Sandberg opplyser at det ikke er nok fengselsplasser med høyt risikonivå i Norge før det nye fengslet i Agder er ferdig i 2020.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er gjennomført en undersøkelse som viser at forholdene i Norgerhaven oppleves som relativt gode. Innsatte kan bruke Skype for kontakt med pårørende, og de har samme rett til helsetjenester som i fengsler i Norge.

Sandberg mener det er behov for plassene med høyt sikkerhetsnivå i Nederland for å frigjøre plasser til varetektsfanger.

– Vi er glade for at ordninga forsvinner til høsten, men den skulle aldri ha eksistert, sier Kjersti Holden i FFP.