– Kommunesammenslåingen kan ødelegge Norge

Bjarne Jensen, professor i økonomi, advarer mot kommunesammenslåinger. Han mener det vil være en ulykke for distriktene dersom kommunereformen lykkes, og at bygdebyene vil bli rasert.

Bjarne Jensen er professor i økonomi

FRYKTER FOR DISTRIKTENE: Økonomiprofessor Bjarne Jensen advarer mot kommunereformen.

Foto: Lars Eie

Valglogo

– Denne kommunereformen er ikke noe farlig for bykommunene. Det er distriktene våre som vil rammes, sier Jensen til NRK.

Han er professor i økonomi ved Høgskolen i Hedmark. Kommunesammenslåinger kan bli det største og det mest kontroversielle spørsmålet frem mot valget.

  • Les også:

På vår nettside kan du se debatten om kommunesammenslåinger i Ibsenhuset i Skien i kveld klokka 19.

– Ødelegger lokalbyene

– Jeg er redd for at kommunereformen, dersom den lykkes, vil ødelegge store deler av de vakre distrikts- og lokalbyene våre.

Jensen advarer nå kommunepolitikerne mot å gå inn i denne prosessen.

– Ved siden av at det svekker lokaldemokratiet ved at de små kommunene mister representasjon i storsamfunnet vårt, så tror jeg det har sammenheng med at man ønsker seg større fagmiljøer. Skal man få dette, må man jo samle disse miljøene i de nye kommunesentrene. Og det betyr igjen at man må bygge ned og forlate kompetansearbeidsplassene i de kommunene som mister sine kommunesentre, sier Jensen.

– Og da frykter jeg at dette vil føre til en veldig sentralisering av bosettingsmønsteret i Norge.

– Ikke som i Danmark

Jensen viser til Danmarks kommunesammenslåinger og mener de har vært mislykket. Han tror de såkalte bygdebyene i Norge vil dø ut om norske politikere gjør som nabolandet.

– Jeg synes at noe av kvaliteten ved Norge, er at vi har en desentralisert befolkningsstruktur – altså at vi har disse bygdesentrene eller bygdebyene våre, som er med på å gjøre det til en opplevelse å være i Norge, og hvor mye av ressursene våre er, sier Jensen.

– Danmark er ikke helt sammenlignbart med Norge, men hvis du ser på deres modell, så ser vi en veldig svekkelse av utkantområdene der. Og en slik effekt vil kunne bli veldig mye sterkere i Norge, som allerede i utgangspunktet er veldig spredt bygd, sier Jensen.

Nikolai Boye.

POSITIV: Nikolai Boye i NHO ønsker tre kommuner i Telemark, mot dagens 18.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Vil ha tre kommuner

Advarslene fra Jensen kommer på et tidspunkt der NHO også har kommet med sitt forslag til ny kommunestruktur. Før helgen lanserte de forslaget om tre storkommuner i Telemark. Direktør for NHO i Telemark, Nikolai Boye sier at det er på høy tid med større kommuner.

– Vi må møte fremtiden på en offensiv og positiv måte, og da må vi ha en ny kommunereform. Vi har ikke hatt en slik reform siden 1960-tallet, sier Boye.

Og hvorfor tre kommuner er riktig, forklarer han slik:

– Vi må sørge for å konsentrere kompetansen i de ulike kommunesentrene. Vi ser og hører hele tiden at det er mangel på kompetanse rundt omkring i kommunene, og vi kan ikke møte fremtiden på denne måten. Derfor må vi ha større og sterkere kommuner, sier Boye.