– Klima, eksport og teknologi er viktigst

Det sa næringsminister Monica Mæland (H) da regjeringen la frem deler av ny industrimelding i Porsgrunn torsdag.

Erna Solberg og Monica Mæland

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland besøkte torsdag Yara i Porsgrunn.

Foto: Roald Marker / NRK

– Klima og bærekraft gjennom grønn omstilling, sikre tilgang på kapital og styrket bånd mellom utdanning og industri er blant regjeringens viktigste tiltak i den nye industrimeldingen.

Det sa næringsminister Monica Mæland (H), da hun sammen med statsminister Erna Solberg (H) la frem det regjeringen mener er de viktigste punktene i den nye industrimeldingen.

Presenterte tiltak

Erna Solberg og Per Knudsen

Statsminister Erna Solberg møter fabrikksjef Per Knudsen på Yara i Porsgrunn.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Regjeringen industrimeldingen har fått tittelen «Grønnere, smartere og mer nyskapende».

Blant klimatiltakene varslet regjeringen at de vil videreføre ordningen med CO₂-kompensasjon for den kraftkrevende industrien også etter 2020. Regjeringen setter også i gang prosess 21, et «veikart» myndigheter og industri skal lage sammen for å bli et lavutslippssamfunn.

Regjeringen vil også innføre en garantiordning for eksportrettete industriinvesteringer, og det foreslås å innføre en SMB-rabatt i Norge. Noe som innebærer redusert kapitalkrav til bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter, og som vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å få lån, ifølge næringsministeren.

Mæland sa også at regjeringen ønsker å styrke kompetansepolitikken, og understreket at det vil bli færre arbeidsplasser for ufaglærte i fremtidens industri. Det skal også bevilges mer penger til ordninger som bidrar til det grønne skiftet og til digitalisering og teknologiutvikling.

– Norske industribedrifter må ha klare strategier for digitalisering fremover, og våge å ta steget, sier Mæland.

Positiv til tiltakene

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, sier han er positiv til mye av det som ble lagt frem torsdag.

Stein Lier Hansen

Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Punktene som er presentert her er konkrete tiltak vi har bedt om, og som regjeringen har svart på. Det treffer industrien bransjevis og det treffer industrien bredt i forhold til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling, sier han.

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, sier han mener industrimeldingen kan være en god start for enda mer satsing på forskning.

– Dette er godt nytt for Norge. Det er et viktig mål å øke andelen av industriens satsing på forskning og utvikling, og det tror jeg går godt hånd i hånd med det vi hører i dag, sier han.

– Skuffende svakt

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Telemark, Terje Aasland,

Terje Aasland er stortingsrepresentant for Telemark Arbeiderparti.

Foto: NRK

Stortingsrepresentant for Telemark Arbeiderparti, Terje Aasland, mener det som ble lagt frem torsdag var for ullent og for lite konkret.

– Det er skuffende svakt på vegne av industriens behov. Det viktige nå er at det blir en tydelig debatt i Stortinget og at man klarer å konkludere tydeligere, sier Aasland.

Første melding på 36 år

Dette er den første industrimeldingen regjeringen legger frem siden 1981. Statsminister Erna Solberg sa at hun mener Norge har en forutsetning for å være en industrinasjon i 100 år til. Selve stortingsmeldingen blir tilgjengelig for alle fredag etter klokken 11.00.