– Kan være snakk om lovbrudd

Grunnen til at Fylkeslegen i Telemark nå oversender tilsynssaken om reservasjonslegene til Statens helsetilsyn, er at det kan være snakk om lovbrudd.

Steinar Aase

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase, kom med sin vurdering av reservasjonssaken i dag.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Fylkeslege Steinar Aase kom i dag med sin vurdering i forhold til reservasjonspraksisen ved Bø legesenter.

Det har stormet rundt kontoret etter at det ble kjent at to av legene ved kontoret har reservert seg mot å sette inn spiral, og én av legene har reservert seg mot å henvise til abort.

Kan komme reaksjoner

Han har valgt å sende saken videre til helsetilsynet.

– Her kan det være snakk om brudd på lov eller forskrift, sier Aase til NRK.

Det er derfor saken nå blir sendt videre.

– Vi sender den videre fordi det kan være snakk om at det kan komme reaksjoner mot kommuner eller leger, og da er det Statens helsetilsyn som er rette myndighet til å ta over saken, sier han.

– Hva slags reaksjoner kan det være snakk om?

– Det kan være ulike reaksjoner. Det kan være en advarsel mot legene det gjelder, eller en begrensning av autorisasjonen. Det kan også være å vedta et pålegg overfor én eller flere av kommunene, sier han.

Les også:

Fylkeslege Steinar Aase og juridisk rådgiver Siri Blichfeldt Dyrland

Fylkeslege Steinar Aase og juridisk rådgiver Siri Blichfeldt Dyrland er klare på at det er riktig å sende saken til helsetilsynet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

I Bø har legekontoret operert med felleslister, der fastlegene har hatt et felles ansvar for alle pasientene i bygda.

– Fylkesmannen er ikke uten videre enig i at en fellesliste gjør reservasjonspraksis lovlig. Vi stiller oss også skeptisk til at nesten halvparten av fastlegene reserverer seg mot å gi ulike typer helsehjelp, sier Aase.

– Hva er din største bekymring når det gjelder pasientene i Bø?

– Vår bekymring går på at alle har krav på nødvendig helsehjelp, og at de skal få hjelp uten å møte noen praktiske vanskeligheter. De skal heller ikke føle seg kritisert eller stigmatisert. Vi er veldig opptatt av at dette skal foregå på en slik måte at ingen pasienter skal føle noe ubehag ved å gå til fastlegen sin, sier han.

Olav Kasland

Ordfører i Bø, Olav Kasland, sier kommunen ikke vil foreta seg noe før konklusjonen fra Statens helsetilsyn.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Aase mener at pasienter bør kunne forvente å få så lik behandling som mulig, uansett hvem som er fastlegen deres og hvor i landet de bor.

– Fastleger som reserverer seg finner vi over hele landet, ikke bare her i Telemark. Derfor kan det være greit at vi nå får en vurdering på nasjonalt plan, som blir en slags rettesnor, sier han.

Vil vente på helsetilsynet

Ordfører i Bø, Olav Kasland, sier til NRK at han registrerer at Fylkeslegen i Telemark har sendt saken videre til helsetilsynet.

– Jeg trodde at fylkeslegen skulle ta en avgjørelse, og hadde håpet på en konklusjon. Det har vi ikke fått, sier han.

– Men Fylkeslegen uttrykker i vurderingen sin at han er kritisk til felleslister?

– Vi vet ikke hvorfor han er kritisk. Det er en juridisk vurdering som vi må få andre til å se på. Vi er nødt til å vente på helsetilsynet, sier han.

– Så inntil videre så gjør ikke dere noe med saken?

– Nei, avslutter han.

– Prinsipiell sak

Saksbehandler og juridisk rådgiver, Siri Blichfeldt Dyrland, hos Fylkesmannen i Telemark, er klar på at det er nødvendig å sende saken videre.

– Fylkesmannen ser vanligvis på det som har med nødvendig og forsvarlig helsehjelp å gjøre. Denne saken er av mer prinsipiell og handler om lovligheten av å reservere seg, sier hun.

Dette er begrunnelsen Fylkesmannen gir for at de ikke konkluderer i saken.

– Vi kan ikke selv velge å gi pålegg eller reaksjon overfor legene. Det må Statens helsetilsyn vurdere, sier Blichfeldt Dyrland.

Bø legekontor

Fylkeslegen i Telemark sender tilsynssaken om reservasjonslegene i Bø videre til Statens helsetilsyn.

Foto: Hilde Martine Lindgren