Forsket på parasittsykdom og HIV i Sør-Afrika

Elisabeth Kleppa har drevet forskning som kan bremse spredningen av HIV-viruset. Nå er resultatene publisert i legetidsskriftet PLOS ONE.

Elisabeth Kleppa.

– Det har vært vanskelig å se hvor utrolig mange som er rammet av HIV i Sør-Afrika. Hver fjerde jente jeg var i kontakt med var smittet. Hvis behandlingen av schistosomiasis kan hindre spredningen av HIV-viruset bare litt, er det likevel veldig viktig, sier Elisabeth Kleppa.

Foto: Kristine Lillebø

I 2010 reiste telemarkskvinnen til landsbygda KwaZulu-Natal øst i Sør-Afrika for å forske på parasittsykdommen schistosomiasis, tidligere kalt bilharzia. To og et halvt år senere kom hun hjem igjen og så nærmere på resultatene.

Med hjelp fra forskere ved blant annet Universitetet i KwaZulu-Natal, så Kleppa på hvordan parasittsykdommen påvirker smittefaren for HIV.

– Vi tok prøver av kvinner med schistosomiasis, sammenliknet de med prøver fra kvinner som ikke har denne sykdommen og så på sårbarheten for HIV-viruset. Ut ifra det jeg har funnet, ser det ut som at kvinnene med parasittsykdommen kanskje er mer mottakelige for HIV-viruset – at de rett og slett kan bli smittet lettere, forklarer Elisabeth Kleppa, doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus.

– Kan kunne minske HIV-smitten

Kleppa opplyser at det er for tidlig å si noe om hva hennes forskning kan få av betydning i fremtiden.

– Det er for tidlig å si noe eksakt om det ennå, for dette er en liten studie. Men hvis det viser seg å stemme i større studier, så gir det oss kunnskap om at sykdommene påvirker hverandre. Det kan kanskje også gi oss en liten del av forklaringen på hvorfor kvinner har mer HIV, særlig de unge, enn det menn har i disse områdene, sier hun og fortsetter:

– Jeg har også sett at når jeg behandler denne parasittsykdommen, så ser cellene ut til å bli mindre mottakelige for HIV. Hvis dette viser seg å stemme i større studier, kan det bety at behandling for den parasittsykdommen gjør at kvinner blir mindre sårbare for HIV. Det kan igjen bety at en kan minske HIV-smitten ved at kvinnene får behandling.

Nå håper 32-åringen fra Vinje at hennes studie vil føre til en større studie på området.