– Ikke egnet til å jobbe for Nerdrum

Etter to dager med vitneforklaringer, er prosedyrene i gang i rettssaken mellom kunstneren Odd Nerdrum og The Nerdrum Institute.

Odd Nerdrum og Turid Spildo

I dag avsluttes rettssaken mellom Nerdrum og The Nerdrum Institute.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Etter en pause er det Odd Nerdrums advokat Stein E. Hove sin tur til å holde prosedyre.

Hove ber primært retten om at Nerdrum skal slippe å betale erstatning til The Nerdrum Institute. Skulle retten komme til at Nerdrum må betale erstatning, ber Hove om at den reduseres sterkt i forhold til motpartens krav.

Dette forklarer han med at Nerdrum har kommet med tilbud til de tre i TNI, om at de skulle få tre store malerier og tre små. Han har også gjort gjentatte forsøk på minnelige ordninger.

– Nerdrum gjorde ikke dette fordi han mente at de hadde krav på det, men fordi han ville slippe å sitte her i tre dager, sa Hove.

– Mangelfull avtale

Han startet med å si at e-poster har hatt stor betydning i denne saken. Hove viser til at Nerdrums kone Turid Spildo skrev en e-post lillejulaften 2009, før signeringen. Der står det at Nerdrum ikke skal betale erstatning i penger hvis det blir brudd.

– Hvis avtalen skulle være uoppsigelig er den jo mangelfull.

Odd Nerdrums advokat Stein E. Hove, i sin prosedyre

Dette er Hoves viktigste argument for at Nerdrum mente både at avtalen var oppsigelig og at han ikke skulle ha erstatningsansvar overfor The Nerdrum Institute (TNI).

– Hvis avtalen skulle være uoppsigelig er den jo mangelfull. Dere er jo ikke akkurat unge. Hva hvis noe skjer med en av dere? Eller hvis salget stoppet opp? I en uoppsigelig avtale må det omtales, mener Hove.

Hove beskylder TNI for å være urimelige og for vesentlig ha misligholdt avtalen ved sin innsats for kunstneren. Hove mener også at TNI hadde andre inntekter etter bruddet som sørget for at det ikke er noen tap å dekke.

Allis Helleland og Kjell Wenstad

Nerdrums advokat Stein E. Hove, mener Allis Helleland, her sammen med Kjell Wenstad, ikke var egnet til å jobbe for Nerdrum.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Han fortsatte ved å si at Allis Helleland var ikke egnet til å jobbe for Nerdrum.

– Hun psyket ham ut ved å si at han var for ukjent til at han kunne selges inn på utstillinger ved store internasjonale museer, sa Hove og påpekte at resultatene etter Hellelands innsats er lik null.

Hove kjører voldsomt på Hellelands manglende arbeidsinnsats. Dette for å bevise at det var god grunn for Nerdrum å si opp avtalen.

Tar det tungt

The Nerdrum Institutes advokat, Espen Komnæs, var først ut med sin prosedyre torsdag morgen.

– Saksøkerne tar det tungt at de har kommet i en situasjon der de måtte gå til det skritt å saksøke en kunstner de ønsket å hjelpe og som de beundret, sa Komnæs da han startet sin prosedyre.

– Jeg vet ikke hva som foregår i Nerdrums hode, men sant er det ikke.

Advokaten til The Nerdrum institute, Espen Komnæs

Men de mener at de ikke kan bli sittende igjen med ansvar alene for tapet som oppstod etter bruddet.

Komnæs holder fast ved at Nerdrum oppførte seg illojalt da han via sin kone gikk ut med bruddet offentlig. Instituttets medlemmer var åpne for å reforhandle avtalen, til tross for at man står ved at avtalen var bindende i ti år.

Advokaten sier videre at Allis Helleland ville fått til utstillinger i St. Petersburg og i Venezia hvis hun hadde fått jobbe videre, og det ville løftet Nerdrum som kunstner i verdens øyne.

Les også:

Minimum åtte millioner

Nerdrum beskyldes også for løgn når han påstår at Kjell Wenstad har sagt at avtalen lett kunne brytes.

– Jeg vet ikke hva som foregår i Nerdrums hode, men sant er det ikke, sier Komnæs.

I sin sluttprosedyre angriper han også Nerdrums kone, Turid Spildo.

– Hun går inn og ut av fakta når det passer, sier Komnæs og viser til at hun sier at hun ikke fikk med seg alt som ble sagt på møter fordi hun serverte te og kaffe.

Komnæs ber retten bruke skjønn i utmålingen av erstatning for tapte inntekter, men ikke for tapt goodwill for de tre kunstekspertene som utgjør The Nerdrum Institute (TNI). Minimum åtte millioner argumenterer han for, men med en forventet vekst ville TNI kunne tjent 23 millioner.

Han ber også om at Nerdrum må ta saksomkostningene uansett utfall.

Mener avtalen var uoppsigelig

Selskapet har saksøkt Nerdrum for å ha brutt avtalen der The Nerdrum Institute (TNI) fikk enerett på å markedsføre og selge Nerdrums malerier verden over. Nerdrum avsluttet en tiårig avtale med TNI etter bare knappe to år.

Nerdrum Institute

Nerdrum Institute AS, som består av kunsthandler Kjell Endre Wenstad (til venstre), tidligere direktør Allis Helleland ved Nasjonalmuseet og kunsthistoriker Bjørn Li sammen med sin advokat Espen Komnæs (lengst til høyre). (Arkivbilde)

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Avtalen ble inngått 29. desember 2009 og striden dreier seg om hvorvidt avtalen er oppsigelig. Instituttet skulle arbeide for å gjøre Nerdrums kunst kjent for et stort internasjonalt publikum. Ifølge Dagens Næringsliv skulle de få 50 prosent kommisjon for å selge kunsten.

Kunstrådgiver Bjørn Li, tidligere direktør for Nasjonalmuseet Allis Helleland og tidligere direktør for Kunsthuset, Kjell Wenstad står bak The Nerdrum Institute. De anslår at de har tapt minst 23 millioner kroner på bruddet.

Nerdrums advokat Stein E. Hove hevdet i retten tirsdag at Nerdrum aldri ville gått inn i avtalen hvis den hadde vært uoppsigelig. Nerdrum mener dessuten at selskapet ikke oppfylte sin del av avtalen, og at de ikke gjorde nok for å fremme hans kunst.

Dømt til fengsel

Det har vært turbulente år, med mange rettssaker, for kunstneren. I juni 2012 ble Nerdrum dømt til to år og ti måneders fengsel for skattejuks. Kunstneren anket til Høyesterett, som opphevet dommen. Høyesterett fant at «domsgrunnene var mangelfulle for så vidt gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning».

Saken skulle opp til nye behandling i Borgarting lagmannsrett 26. august 2013, men ble utsatt på grunn av Nerdrums helsetilstand. Saken kom i stedet opp 19. mai 2014. Da reduserte retten straffen til ett år og åtte måneders fengsel, hvorav åtte måneder av straffen er gjort betinget. Nerdrum har anket straffeutmålingen og saksbehandlingen til høyesterett. Han ønsker at hele dommen gjøres betinget.

Les også:

I 2012 hadde kunstneren også to parallelle saker gående mot Skatt Øst. Han krevde erstatning av Skatt Øst fordi han mente de feilaktig beskyldte ham for skattejuks. Nedrum saksøkte også Skatt Øst for å ha blitt etterlignet og pålagt å skatte av 14 millioner kroner for inntektsårene 1998 til 2002.

Denne saken tapte han både i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett har avvist å behandle søksmålet.