– Jeg skjønner utålmodigheten

SKIEN (NRK): Den nye stråleenheten ved Sykehuset Telemark kan tidligst komme inn i statsbudsjettet for 2020. Dersom regjeringen bevilger pengene kan stråleenheten være i full drift i 2023–2024.

Anette Fure, utviklingsdirektør Sykehuset Telemark

Utviklingsdirektør Anette Fure, Sykehuset Telemark

Foto: Jørn Ertsaas / Sykehuset Telemark

Det gjelder dersom Helse Sør-Øst velger en større utbygging ved sykehuset med blant annet flere senger, poliklinikker og akuttmottak. Hvis de går for stråleenheten alene, kan en komme i gang tidligere.

– Jeg skjønner at folk er utålmodige, men det er en omfattende prosess som vi må gjennom, sier Anette Fure, som er utviklingsdirektør ved Sykehuset Telemark og prosjektleder for den omfattende utbyggingen som sykehuset nå står foran.

– Vi har akkurat begynte idéfasen. Vi skal levere en utredning til styret ved vårt eget sykehus og så skal styret i Helse Sør-Øst behandle prosjektet på sitt møte i februar, forteller hun.

Alternativer

Da er planene likevel bare halvveis. Dersom styret i Helse Sør-Øst godkjenner planen, går prosjektet inn i en ny fase. Da må sykehuset legge fram flere alternativer. Blant annet om det bare skal bygges en stråleenhet til mellom 300 og 500 millioner kroner, eller om denne avdelingen skal bli en del av en større utbygging av Sykehuset Telemark med blant annet nye sengeposter.

En slik utbygging er kostnadsberegnet til 1-1,5 milliarder kroner.

Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark får en stråleenhet, men det er uvisst når.

Regjeringen avgjør

Prosjektet skal så ut på en ny styrebehandling med en endelig innstilling til regjeringen.

Det er til syvende og sist regjeringen i statsbudsjettet som kommer til å avgjøre hvor mye penger den mener det er fornuftig å bruke på prosjektet i Skien.

Dermed er det helt uvisst om når strålesenteret kan bygges. Det er den politiske behandlingen i regjeringen som avgjør hvor mye penger som bevilges.

Her som i andre saker er det ventet politiske dragkamp om midlene. I verste fall kan saken bli utsatt lenger enn til behandlingen i statsbudsjettet for 2020.

Det er mange kreftpasienter som venter på at stråleenheten skal stå klar. Derfor gikk flagget til topps den 22. april i fjor. Da vedtok styret i Helse Sør-Øst å legge avdelingen til Sykehuset Telemark i Skien.

Forsinket

Oslo universitetssykehus HF fikk i november 2013, i oppdrag å følge opp stråleterapikapasiteten i regionene. Det var viktig å sikre et likeverdig tilbud til hele befolkningen.

Tall fra Kreftregisteret, sammen med befolkningsutvikling og mål for sykdoms- og dødshyppighet, viste at Helse Sør-Øst ville få behov for mer strålekapasitet frem mot år 2030.

Det ble derfor foreslått at det innen år 2019 skulle bli et strålesenter i enten Tønsberg i Vestfold, eller Skien i Telemark. Men det er altså nå forsinket med tre år, dersom det blir en samlet utbygging og ikke bare stråleenheten.

Dermed startet en lang kamp om stråleenheten for Vestfold og Telemark. Politikere fra begge fylker argumenterte for at et nytt senter burde legges til deres fylke. Men det var altså Telemark som vant på oppløpssiden.