– Ikke bra for barna

Porsgrunn må kutte 15 til 20 millioner i planene for ny barnehage og skole i Brevik. Det er ikke bra for barna mener FAU leder.

Brevik
Foto: Christina Førli Aas / NRK

For å spare penger ved byggingen av nytt oppvekstsenter i Brevik, er flere forslag havnet på en liste over ikke prioriterte tiltak.

Ett av forslagene er å redusere antallet avdelinger i barnehagen fra fem til fire, men beholde antallet barn.

Tiltaket kan spare 2,5 millioner kroner, men går på tvers av faglige råd.

Til sammen vil et nytt oppvekstsenter i Brevik koste 164 millioner kroner, dersom listen over ikke prioriterte tiltak blir vedtatt i bystyret i november.

Det er brukt mye tid og penger på et forprosjekt for byggingen av skolen og barnehagen, som etter planen skal stå innflyttingsklart i januar 2017.

Her er sparetiltakene

Men for å overholde budsjettet som er gitt av bystyret i Porsgrunn, anbefaler rådmannen flere kutt i de første planene:

  • Det blir færre penger til å pusse opp garderobene i idrettshallen.
  • Det skal spares på oppvarming i idrettshallen, og heller ikke å ruste opp det elektriske anlegget.
  • Det skal brukes billigere materialer blant annet til tekking av taket på oppvekstsenteret.
  • Planene om sentralstøvsuger droppes.
  • Det blir kuttet i taket over uteplassen til barnehagebarna.
  • Det blir ikke gjort forberedelser til en fremtidig 3. etasje over skoledelen.
  • Kapasiteten i lufteanlegget blir redusert.
  • Og planene om å bygge oppvekstsenteret som et passivhus, blir droppet.

Til sammen vil dette spare over 17 millioner kroner.

I tillegg kommer en besparelse på 2,5 millioner kroner ved å låse barnehagen til fire avdelinger i stedet for fem.

Dette får faglige konsekvenser for barna, mener FAU-leder Kjersti Rønningsland.

– Det medfører flere barn i hver avdeling. De blir utrygge og får en mye travlere hverdag. Det ønsker vi ikke, for det er ikke bra for barna, sier Rønningsland.

Går inn for fem avdelinger

Leder i hovedutvalget for barn, unge og kultur i Porsgrunn, Jannicke Andreassen, forstår at Kjersti Rønningsland i FAU er bekymra.

– Å redusere fra fem til fire avdelinger står ikke på en liste over ikke-prioriterte tiltak. Og de tiltakene har rådmannen valgt å utelate. Så forslaget sier ikke at det skal være fire avdelinger, sier Andreassen.

Hun seier at Arbeiderpartiet vil gå inn for fem avdelinger ved Brevik oppvekstsenter, og at det trolig blir resultatet etter at bystyret har behandla saka.

– De andre kuttene på den ikke-prioriterte lista er slik som det er mulig å gjøre, men det er ikke sagt at man skal gjøre det. Men å bygge et passivhus vil øke kostnadene, og det kunne man sikkert gjort om økonomien i kommunen hadde vært bedre, sier Andreassen.

Hun håper framdriftsplanen holder, slik at nye Brevik oppvekstsenter kan åpne januar 2017, men det forutsetter at det ikke kommer endringer i prosjektet.

Kommunalsjef Inger Lysa sier at det er sett på mulige tiltak for å redusere kostnader, slik at prosjektet holder seg innenfor rammen som er laget av bystyret.

Bystyret behandler saken senere i høst.