– Ikke bevist at legers lange vakter fører til tabber

I går ble det kjent at sykehusleger ofte jobber vakter som er lenger enn 19 timer. – Vi har ikke holdepunkt for å si at lange vakter fører til tabber på sykehusene.

Illustrasjonsfoto lege

I går skev flere medier om at leger ofte jobber opp mot et døgn i strekk. Det gikk Knut Fredrik Thorne i Pasientforeningen hardt ut mot, noe pasient- og brukerombudet i Vestfold reagerer på.

Foto: ILL.FOTO:EIRILL WIIK, WIIK, EIRILL

Det sier Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold. I går skrev flere medier om at sykehusleger ofte jobber vakter på mer enn 19 timer.

– Dette er galskap, fordi det setter sikkerheten på spill, sa Knut Fredrik Thorne, generalsekretær i Pasientforeningen, til NRK da.

Grinvoll er ikke helt enig med Thorne i at overtidsjobbing ut over 19 timer setter sikkerheten på spill.

– Jeg forsvarer ikke direkte legens arbeidstider, men jeg tror ikke nødvendigvis det er riktig å peke på at ting går galt fordi legene jobber for lenge. Det kan være tilfellet, men det har vi ikke holdepunkter for å si. Jeg er ikke kjent med at det er dokumentert at lange vakter for legene forårsaker tabber, sier hun til NRK.no.

Grindvoll medgir at de fleste blir slitne når de jobber i nesten et døgn.

– Det vi er veldig opptatte av, er at pasientene skal få god og omsorgsfull behandling. Vi tenker ikke at vi skal ha noen sterke synspunkter om vaktenes varighet.

Torunn Grinvoll, pasientombud i Vestfold

Ifølge Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold, er det ikke dokumentert at leger gjør tabber når fordi de har vakter på over 19 timer.

Foto: JOHN-ANDRÉ SAMUELSEN / NRK

Avtalt mellom legene og sykehusene

NRK har spurt ni sykehus om overtidsjobbing, og det grelleste eksemplet er Sykehuset i Telemark.

Der har legene hittil i år jobbet overtid mer enn 3000 ganger utover de avtalte 19-timersvaktene.

Grinvoll påpeker at legenes arbeidstid er et gammelt tema, og at det er legene og sykehusene som har avtalt at legene kan jobbe såpass lenge i strekk.

– Når noe går galt med en pasient er årsaksbildet ofte veldig sammensatt. Hvis lange vakter ofte er en del av dette bildet, må det tematiseres i større grad.

Grindvoll understreker at det hovedsakelig er sykehusene selv som må påse at de har gode rutiner og at pasientene får de beste tjenestene. Det er fylkesmannen som er tilsynsmyndighet for sykehusene.

Ikke kjent med overtiden i Vestfold

– Ble du overrasket da du hørte om de lange vaktene?

– Tallene er ganske høye, og det høres ikke bare bra ut, men jeg er uenig med Thorne når han sier at dette går på pasientsikkerheten løs, sier Grindvoll.

Kjenner du til tilfeller der pasienter ikke har fått god nok behandling fordi legen har vært for lenge på jobb?

– Nei, ikke med den enkle slutningen du viser til. Men jeg kjenner til at sykehusene har fått spørsmål om vaktenes lengde i noen av sakene fylkesmannen har vurdert. Derfor tror jeg tilsynsmyndighetene har begynt å fokusere mer på dette.

Pasient- og brukerombudet er ikke kjent med hvor mye overtid det er blant legene på sykehuset i Vestfold.

– Men går ut fra at det er en del avvik fra det alminnelig avtalte regelverket, slik det også er mange andre steder, sier Grinvoll.