– Helsesøsterpengene må øremerkes

Regjeringen deler ut 200 millioner kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men helsesøstrene frykter at pengene brukes på helt andre oppgaver.

Leder for Norsk Sykepleierforbunds helsesøstergruppe i Vestfold, Bente Prydz.

Leder for Norsk Sykepleierforbunds helsesøstergruppe i Vestfold, Bente Prydz,

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Dette er frustrerende. Hvert år må vi jobbe for at disse midlene skal gå til det de er ment til. Det er ressurskrevende og helsestasjonene har ikke store ressurser, sier leder for Norsk Sykepleierforbunds helsesøstergruppe i Vestfold, Bente Prydz.

– Bemanning under minstenorm

I 2014 og 2015 har regjeringen bevilget rundt 200 millioner kroner i året til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Men pengene er ikke øremerkede, og ifølge Sykepleierforbundet har 70 prosent av pengene blitt brukt til helt andre ting.

I forslaget til statsbudsjett deler regjeringen ut 200 millioner kroner til formålet også neste år. Men heller ikke denne gangen er pengene øremerkede.

– Når pengene ikke øremerkes, fører det til at kommuner som har dårlig økonomi bruker pengene på andre oppgaver. Det får igjen store konsekvenser for barn og unge som får et dårlig tilbud, sier Prydz.

Hun understreker at hun er glad for at det bevilges mer penger, men at det hadde hjulpet mye mer dersom alle pengene gikk dit de skulle.

– Altfor mange kommuner har en helsestasjonbemanning som ligger langt under minstenormen. Pengene er ikke nok til å komme opp på minstenormsnivå en gang, men det er jo et skritt i riktig retning.

– En gledens dag

Lisbeth Normann

Statssekretær Lisbeth Normann mener helsestasjons- og skolehelsetjenesten er kraftig styrket.

Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

Det har vært mye oppmerksomhet rundt at pengene regjeringen har bevilget i flere tilfeller har blitt brukt til andre formål i kommunene.

Leder for landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, er skuffet over at regjeringen fortsatt ikke vil øremerke pengene.

– Jeg synes det er helt utrolig at man fortsetter å bruke den samme metoden som vi ser at ikke fungerer godt nok, sier Waldum-Grevbo.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, er overrasket over kritikken.

– Vi er litt overrasket over at en så stor satsing kan møtes med at man ikke er fornøyd. Over tre år har regjeringen styrket tjenesten med 650 millioner. Med ytterligere 200 millioner på neste års budsjett, må dette være en gledens dag, sier Normann.

– Riktig retning

Statssekretæren mener pengene har ført til en styrking av skolehelsetjenesten.

– Fra 2012 til 2013 kom det 20 nye stillinger. Nå har det kommet 157 nye stillinger. Det er et veldig tydelig signal på at kommunene prioriterer å bruke pengene riktig.

– Ifølge Norsk Sykepleierforbund er mye av pengene brukt til helt andre ting i kommunene. Vurderer dere øremerking?

– Vi forholder oss til statistikken vi får fra kommunene og dialogen vi har. Vi ser at kommunene prioriterer dette mer enn før og at det er kommet flere årsverk enn tidligere. Vi skal følge med at pengene brukes til det de skal brukes til, sier Normann.