– Fuglene raserer kornet vårt

Opp mot 500 gjess har samlet seg på jordet til Hans Jørgen Olsen Røren.

Gjess på jorde i Tønsberg

FULLT AV GJESS: Jordet, som ligger ved Presterødkilen i Tønsberg, er preget av gjess.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– De beiter ned høstkornet vårt, og tar vekstpunktet i plantene. Dermed utvikler ikke plantene seg, og det blir ikke avling av det.

Bonde Hans Jørgen Olsen Røren fortviler over at flere hundre grågjess og hvitkinngjess bruker jordene hans som matfat. Han anslår at mellom 30 og 40 mål av jordet, som ikke ligger langt unna Presterødkilen i Tønsberg, blir ødelagt.

Jordet ligger i tettbebygd strøk, og jakt er dermed utelukket.

– Fuglene tar hele avlingen på store deler av arealet. Vi kan prøve å jage dem, men da flyr de bare til et annet jorde.

Hans Jørgen Olsen Røren

VANSKELIG: Hans Jørgen Olsen Røren sier det er svært vanskelig å bli kvitt gjessene på jordet.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Har vurdert å punktere egg

Gåsebestanden i Vestfold har økt kraftig de siste 20 årene, noe som har ført til betydelige avlingsskader. Styret i Færder nasjonalpark har den siste tiden vurdert om de skal søke om å plukke eller punktere gåseegg.

Forslaget har vært ute på høring, og skal behandles i styret torsdag denne uken. Styreleder Bjørn Strandli sier han ikke anbefaler å søke om eggplukking eller punktering.

– Det er ganske kontroversielt i flere miljøer. Mange mener man i stedet bør intensivere jakt, sier Strandli.

Han sier det jobbes for å organisere gåsejakten bedre, og tror det kan gi gode resultater.

– Samarbeid mellom flere i større områder er viktig. Vi må huske på at gås både er en fremragende jaktressurs og matressurs, så gåsejakt er veldig attraktivt. Alle er enige i at nå er det så mye gås at den tåler en vesentlig reduksjon.

Gjess i Tønsberg flyr

KAN SKREMMES: Gjessene kan skremmes bort, men da lander de bare på et annet jorde i nærheten, ifølge Røren.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Mangler en løsning

Hans Jørgen Olsen Røren ser ingen snarlig løsning på sitt gåseproblem. Han har prøvd å skremme fuglene bort ved å sette opp drager som skal skremme dem.

– De holder bare i 10 minutter, så kommer fuglene tilbake. Ellers må man gå rundt på jordet og jage dem, og det har vi ikke tid til hele tiden.

Røren tror det er mer effektivt å ta egg enn å skyte, selv om heller ikke han er overentusiastisk for å ødelegge eggene.

– Det skal tas mye egg for å ha effekt, tror jeg, men det er begrenset hvor mye de får skutt.

Selv har han forsøkt å legge om fra vårsåing til høstsåing, men det ser ikke ut til å ha effekt.

– Vi ser problemene, men jeg vet ikke hvordan vi skal løse det, sier Røren.