– Frykter svake elever må busses rundt

Fylkespolitiker Maja Foss Five i Telemark er bekymra for de mindre skolene dersom det blir fritt skolevalg i det nye sammenslåtte fylket. Fungerer optimalt, mener Frp i Vestfold.

Politiet ønsker obligatoriske foreldremøter

FRITT SKOLEVALG ELLER IKKE: Fylkespolitikerne i Telemark og Vestfold må bli enige om hvor stor valgfrihet elevene i den videregående skolen skal ha.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun mener fritt skolevalg i realiteten betyr at inntaket er basert på karakterer i stedet for nærskoleprinsippet. Hun tror ikke dette fører til frihet for alle.

Maja Foss Five, fylkestingspoitiker Telemark (Ap)

Maja Foss Five, leder i hovedutvalget for kompetanse og fylkesrepresentant i Telemark for Ap.

Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Det er ikke flere plasser enn ved de skolene vi har, og det skal ikke så mange elever fra distriktene til som vil gå på skole i Grenland før vi må begynne å busse grenlandselever også ut til distriktet. Det er de svakeste elevene som i så fall blir flyttes på.

Hun tror heller ikke dette er gunstig når målet er hundre prosent gjennomføring i videregående skole.

Nytt fylke må velge mellom nynorsk eller bokmål

Trur distrikta også får et godt tilbod

Fritt skolevalg eller nærskoleprinsippet blir et viktig forhandlingspunkt i det sammenslåtte fylket med Telemark og Vestfold.

Men fritt skolevalg har fungert godt i Vestfold, mener Bjørn-Kristian Svendsrud i Vestfold Frp. Han ser ingen grunn til at det ikke skal fungere også i Telemark.

Bjørn-Kristian Svendsrud, Frp

Bjørn-Kristian Svendsrud, er medlem av hovedutvalg for utdanning og fylkesrepresentant i Vestfold for Frp

Foto: Arne-Petter Lorentzen

– I Vestfold har dette fungert på en god måte hvor valgfriheten til den enkelte står i høysetet. Jeg vet vi har ulike geografiske forutsetninger, men jeg trur at vi kan få på plass en god løsning for hele det nye fylket.

I Telemark er politikerne langt fra overbevist. Foss Five er spesielt bekymra for de mindre skolene i nærheten av de store skolene.

– Ved et fritt skolevalg skal det så få elever til som benytter seg av det frie skolevalget, før tilbudet som blir igjen blir så smått at vi kanskje ikke kan opprettholde det verken av økonomiske eller pedagogiske grunner.

Gir opp nazinavn

Elevene er positive

Elevrådsleder Kaia Kristine Berg-Hanssen ved Skien videregående skole mener det må komme noen nye holdninger med det nye fylket.

– At jeg som telemarking kan gå på skole i Vestfold og omvendt, burde være helt greit. De jeg har snakka med mener at det er veldig positivt at en sjøl kan velge skoler etter hva de tilbyr og ikke bare beliggenhet.

Bjørn-Kristian Svendsrud sier argumentasjonen om at at fritt skolevalg rammer distrikter er kjent argumentasjon.

– Poenget er at det fungerer optimalt. I Vestfold får ni av ti elever førstevalget sitt, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.

Så er det opp til de som skal forhandle å se om et blått Vestfold og et litt rødere Telemark kan komme fram til en lilla politikk.