Karianne (19): – Gråter før kjøretimen

SKIEN (NRK): Fraværsreglene fører til hastekjøretimer og dermed dårligere sjåfører på veiene, mener kjøreskolelærere. – Skulle ønske nivået var høyere, sier sensor.

Meline Berge og Karianne Weber

PRESS: Venninnene Meline Berge og Karianne Weber er begge i gang med kjøreopplæring. De føler på et stort tidspress når kjøretimer ikke er regnet som godkjent fravær.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

I en hektisk hverdag på videregående skal det også settes av tid til å ta førerkort for bil. Problemet, ifølge elever og kjøreskoler, er at kjøretimer ikke anses som godkjent fravær.

– Jeg har faktisk grått på vei til kjøretimer fordi jeg ikke føler meg klar. Likevel må jeg ta den, fordi det passer med skolehverdagen, sier Karianne Weber, som til daglig er elev ved Skogmo videregående skole i Skien.

– Jeg stresser med førerkortet, og tok mange kjøretimer på kort tid i sommer for å bli ferdig. Det er veldig frustrerende, fortsetter 19-åringen.

En annen elev forteller at han nå skal ta førerkortet på én uke – i høstferien.

Måtte droppe sommerjobb

Venninnene Karianne Weber og Meline Berge synes det er urettferdig at kjøreopplæringen ikke anses som godkjent fravær – også med tanke på en fremtidig jobb.

De sier at mange av vennene deres nå utsetter å ta lappen, og at det skaper trøbbel i en eventuell jobbhverdag som venter etter videregående.

– I mange jobber er det et krav at du har billappen. Jeg måtte selv droppe sommerjobb i hjemmesykepleien fordi jeg ikke rakk å ta «lappen» før ferien, sier Karianne Weber.

Preben Utzig

Preben Utzig har vært trafikklærer i 30 år. – Min kampsak er trafikksikkerheten.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Leverer ikke det vi skal

Preben Utzig har vært kjøreskolelærer i snart 30 år. Han og kollegaene er fortvila over utviklingen.

– Mange tar nå kjøreopplæringen på veldig kort tid, på ugunstige timer av trafikkdøgnet. Dette bidrar til dårlige og lite stødig sjåfører på veiene. Vi klarer ikke å levere det vi skal, sier Utzig, som til daglig driver Lappen trafikkskole i Skien.

– Men er det ikke deres oppgave som trafikklærere å gjøre dem til trygge og gode sjåfører uansett omstendigheter?

– Jo, og det er derfor vi nå sier ifra. Vi har en opplæringsplan vi må følge, men det er vanskelig å følge den når elevene ikke kan ha kjøretimer når det er ordentlig trafikk på veiene.

Flere stryker

Sensor Tom Edvin Sofienlund ved Skien trafikkstasjon sier at strykprosenten under oppkjøring har økt med fem prosent i hjembyen hans bare det siste året.

– Vi skulle gjerne sett at nivået på dem som skal ta oppkjøring hadde vært høyere, sier førerprøvesensor ved Skien trafikkstasjon Tom Edvin Sofienlund.

Sofienlund sier til NRK at han ikke har grunnlag for å si at fraværsregelen er grunnen til lavere nivå og høyere strykprosent.

– Begynn tidlig

Sensoren mener det viktigste av alt er å starte tidlig med øvelseskjøring.

– Nesten ingen gjennomfører det såkalte trinn 3 i læreplanen før fylte 17 år slik Statens vegvesen anbefaler. Det er viktig å kontakte trafikkskolen når du er 16 år for å starte planleggingen, sier Tom Edvin Sofienlund.

Han mener de som starter tidlig å øvelseskjøre oppnår flere goder.

– De blir sikrere sjåfører, man får fordelt fravær på skolen over tid og får fordelt utgifter knytta til kjøreopplæringen.

Morten Berg Jensen

Studieleder Morten Berg Jensen opplever at elevene klarer å planlegge kjøretimene i kombinasjon med skolehverdagen.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Skolen: – Elever må planlegge mer

Skogmo videregående skole i Skien har mange elever som tar «lappen» i løpet av skoleåret. Ifølge lærerne går det stort sett greit.

– Det var en del frustrasjon rundt dette temaet da fraværsreglene kom i 2016. Elevene må nå planlegge hverdagen bedre, og inntrykket vårt er at de stort sett klarer det, sier studieleder Morten Berg Jensen.

– Kjørelærere mener fraværsreglene fører til dårligere sjåfører på veiene. Hva synes du om det?

– Vi har tillit til at kjøreskoler og sensorer ikke sender dårlige sjåfører ut på veiene, men vi forstår også at fraværsregelen skaper utfordringer for dem.