– Forslaget er helt høl i huet

Sterke reaksjoner på forslag om å legge ned skipstrafikksentralen i Brevik.

Brevik.

MOTSTAND: Forslaget om å legge ned sentralen i Brevik møter motstand.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Kystverket har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet framtidig organisering av skipstrafikksentraltjenesten i Norge.

Et av forslagene de kommer med er at skipstrafikksentralen i Brevik blir lagt ned, og at Horten blir hovedtrafikksentral for Oslofjorden og Telemarkskysten.

Det skaper reaksjoner, blant annet på grunn av skip med farlig last som går inn til industriområdet Herøya i Porsgrunn.

– Dette er den farleden i Norge med mest farlig last rett ved befolkningen. Industrien er avhengig av god regularitet og da mener jeg at det er helt useriøst å foreslå å legge ned denne trafikksentralen, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap).

– Trafikksentralen i Brevik er viktig for å sikre at vi har en sikker transport til og fra fabrikkene våre. For befolkningen betyr trafikksentralen at de føler en trygghet for at dette foregår på en sikker måte, sier Magnar Bakke i Ineos og IndustriClusteret Grenland.

Sparer millioner

Å legge ned trafikksentralen i Brevik er foreløpig kun et forslag. Kystverket opplyser imidlertid at det vil spares mellom fire og fem millioner kroner årlig dersom det blir slik.

– Jeg forstår at det vil være en liten besparelse, men hvorvidt den besparelsen står i forhold til effekten for befolkningen, er jeg litt i tvil om, sier Bakke.

– Det er kun snakk om noen små beløp ved å legge ned sentralen her. Sammenlikner en det med de milliardene som investeres og verdiene som skapes for Norge gjennom denne skipstrafikken, så mener jeg at det er et helt «høl-i-huet-forslag», sier Kåss.

Robin Kåss.

SNU: Robin Kåss mener de har så gode argumenter i denne saken at regjeringen kommer til å snu.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Høres ikke smart ut

Bakke opplyser at mer enn 1 500 gass- og kjemikalietankere går inn og ut Frierfjord-bassenget i året.

– Det betyr at det er minst ti passeringer per dag av den type skip, og skipstrafikken er økende. Da høres det ikke umiddelbart smart ut å fjerne et tiltak som sikrer trygg transport, sier han.

Assisterende kystdirektør Per Johan Osdal sier imidlertid at Kystverket kjenner seg trygg på at sikkerheten vil bli like godt ivaretatt dersom trafikksentralen i Brevik legges ned.

– Kystverkets faglige råd i denne saken er basert på at vi skal opprettholde en høy og god sjøtrafikksikkerhet, sier han.

– Når det er uvær og tåke inn leia til Porsgrunn, er det ikke da en fordel å ha lokal tilstedeværelse?

– Visuelt oversyn er et av flere virkemidler. Trafikksentraltjenesten innebærer at vi bruker flere virkemidler. Vi overvåker i dag flere områder som vi ikke har visuell kontroll over. Men ja, visuell kontroll er et av flere hjelpemidler, sier Osdal.