– 30-40 prosent av pasientene avvises

Leder for Allmennlegeforeningen roper nå et varsko for langtidsbehandling i psykiatrien.

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen

PRIORITERING: Tom Ole Øren mener psykiatri og rusbehandling må prioriteres høyere (arkivbilde).

Foto: NRK / NRK

Ifølge Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, bruker legene altfor mye tid på å prøve å finne ledige psykologer.

– Det er for få psykologer og psykiatere i Helse Sør-Øst, i hvert fall når vi ser på ventetidene. Vi bruker veldig mye tid på å prøve å finne ut hvilke av psykologene og psykiaterne som fortsatt har ledig kapasitet.

Helse Sør-Øst er ansvarlig for oppfølging av denne pasientgruppen, og i en kommentar til NRK innrømmer fagdirektør Geir Bøhler at det er behov for et tettere samarbeid.

– En tydelig trend

Ifølge Allmennlegeforeningen blir 30–40 prosent av alle pasientene som henvises av fastleger til Distriktspsykiatrisk senter (DPS) avvist, mens henvisninger av somatiske sykdommer nesten aldri blir avvist. Samt at de pasientene som får korttidsbehandling på DPS ofte opplever at det er vanskelig å komme videre til langtidsbehandling hos psykolog hvis det er nødvendig.

– Vi mangler veldig mange psykologer og psykiatere på de distriktspsykiatriske klinikkene, og det fører til at de må prioritere enda strengere når det gjelder hvilke pasienter de kan ta inn, og ikke minst hvilke pasienter de kan følge over tid. Det har vært en tydelig trend innen psykiatrien de siste årene at flere og flere blir raskere henvist tilbake til fastlegen igjen for videre oppfølging.

Det skaper problemer for fastlegene som mangler gode verktøy for å best mulig finne rett hjelp til rett tid for sine pasienter.

Må bruke brev

I mangel på et felles elektronisk kommunikasjonsverktøy med psykologene, må faktisk dagens fastlege henvise til psykolog per brev, noe som kan føre til lang saksgang før pasienten får hjelp.

– Vi har for eksempel ikke noe øyeblikkelig hjelp. Samtidig ser vi at det er vanskelig å få pasienter med psykiske plager inn på psykiatriske klinikker, og inn til privatpraktiserende.

Øren sier det er viktig at Helse Sør-Øst tar sin del av ansvaret.

– Vi har påpekt det mange ganger, og vi venter på tilbakemelding på hvordan man skal gjøre det.

Geir Bøhler sier at det er et behov for et tettere samarbeid mellom sykehus og avtalespesialister, og at et sentralt moment i en slik samarbeidsavtale vil være en arbeidsdeling som gir gode pasientforløp.

– Går utover pasientene

Øren håper Helse Sør-Øst nå vil ta en grundig gjennomgang av arbeidsfordelingen mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

– Vi må prioritere psykiatri og rusbehandling enda høyere. Jeg tror det blir tatt på alvor, men det er viktig at politikerne følger opp det de har sagt i mange år – at de skal ruste opp psykiatrien og rusbehandlingen i Norge, sier han og fortsetter:

– Vi har fortsatt mye å gå på, og vi har for liten kapasitet totalt sett. Det vil først og fremst gå utover pasientene som har behov for mer faglig hjelp og oppfølging innen terapi. Det er det som er ille.