– Følte vi sto helt alene

SANDEFJORD TINGRETT (NRK): Den eldste av de fem søsknene som har saksøkt Sandefjord kommune for 25 millioner kroner for tapt barndom og fremtidig arbeidsinntekt sier de ikke har fått noen støtte fra det offentlige.

Tapt barndom

– Vi følte vi sto helt alene, sier den eldste av de fem søsknene som saksøker Sandefjord kommune.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Jeg er overhodet ikke fornøyd med jobben barnevernet i Sandefjord har gjort. Jeg synes det er skremmende når man ser hvor mange barn som har det vondt.

Det sier den eldste av de fem søsknene som har saksøkt Sandefjord kommune. Han forteller at både han og de fire andre følte de sto helt alene og at de er svært skuffet over at barnevernet ikke grep inn.

Vekker dårlige minner

Saksøker Sandfjord kommune

Rettssaken vekker dårlige minner, forteller den eldste av de fem søsknene.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Søksmålet søsknene har mot Sandefjord kommune omhandler erstatning på 25 millioner kroner for tapt barndom og muligheten for fremtidig inntekt fra arbeid.

Mannen som uttaler seg på vegne av dem alle sier de i dag har det bra etter forholdene, men at de fremdeles sliter med å få sove og er langt unna der de skulle ønske de var når det gjelder utdanning og psykiske evner.

Han understreker at de har fått dyktige advokater som gjør en god jobb, men at timene i retten har vekket mange dårlige minner.

– Advokatene har fått frem mye i saken som har vært vanskelig for oss og som vi har stått alene om.

Les også:

Ikke erstatningsansvarlig

Rådmann i Sandefjord, Gisle Dahn, mener kommunen ikke har gjort noe som tilsier at søsknene skal få erstatningen de krever.

– Vi har stor sympati med situasjonen deres, men det ikke betyr at kommunen er erstatningsansvarlig, sier Dahn.

Mannen som snakker for seg og søsknene er innforstått med at kravet på 25 millioner er høyt, men mener det er på sin plass, siden de er fem saksøkere.

Dahn på sin side, sier kommunen mener barnevernet har håndtert saken på en forsvarlig måte og at ingen av de fem har krav på erstatning.

Les også:

Har forsømt seg

Saksøker for tapt barndom

Prosessfullmektig Mette Yvonne Larsen, mener kommunen har forsømt seg.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Advokat Mette Yvonne Larsen er prosessfullmektig for søsknene, og mener kommunen kunne ha grepet inn i de vanskelige familieforholdene allerede i 2005.

– De hadde en voldelig far og en mor som ikke klarte å ta seg av barna på grunn av fars handlinger, sier Larsen.

Hun mener barnevernet visste om det som foregikk uten å snakke med barna og at kommunen har forsømt seg.

Larsen viser til at de fem er ressurssterke barn som ikke har kunnet ta utdanning på grunn av hendelsene i barndommen.