– Fare for at flyktningene smitter ved andre mottak

Flyktningene på Brunstad Conference Center flyttes i disse dager til andre mottak. Kommuneoverlegen i Stokke utelukker ikke at de som havner på ordinære mottak har svineinfluensa, og at de dermed er smittefarlige.

Brunstad stevnested

I disse dager flyttes alle flyktningene på Oslofjord Convention Center i Stokke til andre mottak. De fleste havner på tomme mottak, for å hindre at de eventuelt smitter andre med svineinfluensa.

Foto: BCC Media

Alle flyktningene på Oslofjord Convention Center (OCC) i Stokke flyttes til andre mottak i løpet av helga fordi konferansesenteret skal ha arrangementer her i julehøytiden.

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser at en del barnefamilier i skolepliktig alder får plass på ordinære mottak, slik at de lettere kan få skoleplass. UDI er ikke kjent med at noen av disse har svineinfluensa, men det utelukker ikke kommuneoverlege i Stokke Tore Arne Martinsen.

– Det er en viss fare for at disse flyktningene kan smitte andre ved mottakene de kommer til. Det er greit at noen havner på ordinære mottak så lenge majoriteten sendes til tomme akuttmottak. Da er infeksjonsfaren veldig liten, sier han, og legger til:

– I 2009 var svineinfluensa en alvorlig trussel, men det er den ikke lenger. I denne omgang har kanskje bare én på Brunstad vært alvorlig syk. Derfor må vi regne med at flyttingen av asylsøkerne går bra.

Til mottak over hele landet

Nina Lindekleiv, fungerende direktør i UDI regionkontor sør, bekrefter at flyktningene som ikke sendes til ordinære mottak havner i tomme akuttmottak. Dette for å begrense eventuell smittefare.

Martinsen forteller at ingen som flyttes fra Brunstad i disse dager blir sjekket for svineinfluensa. Ifølge legen er trolig 15- 20 asylsøkere på senteret nå syke.

– Men vi har bare oversikt over dem som har oppsøkt lege, derfor har nok mange flere enn de vi har registrert vært syke. I det siste har det vært færre tilfeller av syke, det er vi veldig glad for.

Lindekleiv understreker at UDI har en plan for flyttingen av asylsøkere i denne omgang. Hun kan likevel ikke si hvor de havner.

– Det er vanskelig å si nå midt i flyttingen. Jeg kan vel bare si det slik at de overføres til forskjellige akuttmottak i ulike deler av landet. Jeg tror de fleste havner i Sør-Norge, sier hun.

Martinsen sier at de har forsøkt å vaksinere alle beboerne ved OCC mot influensa.

– Men vaksinen er frivillig, derfor er det ikke sikkert alle har fått den.

De første meldingene om svineinfluensatilfeller på Brunstad kom 7. desember.

– Ingen syke utenfor mottaket

– Hvordan har det gått å finne nye akuttplasser til flyktningene på Brunstad?

– Rimelig greit. Men det har tatt litt tid, for det dreier seg om veldig mange flyktninger og stor logistikk. Vi har jobbet hardt med å finne ledige plasser de siste ukene. Trolig vil alle være borte innen mandag, sier Lindekleiv.

Ifølge Martinsen er ikke andre utenfor OCC smittet av svineinfluensa, men én ansatt på senteret har vært syk.

Fredag formiddag var det 280 flyktninger igjen på mottaket. På det meste har det vært 1000 her. 4. januar kommer nye flyktninger til OCC.