– Et farlig torv

Blindeforbundet i oppvaskmøte med kommunen om dårlig tilrettelegging av påkostet torv.

Tønsberg torv

Slik så Tønsberg torv ut i oktober i år. Det gjenstår fortsatt å tilrettelegge godt nok for synshemmede, ifølge Blindeforbundet.

Foto: Henrik Bøe

Det har vært en kamp å kjempe for representanter fra Blindeforbundet. Universell utforming av det oppgraderte torvet i Tønsberg har vært diskusjonstema helt siden det stod ferdig for rundt ett år siden.

I dag har Tønsberg kommune invitert organisasjonen til et møte for å ta et oppgjør med hvordan den granittbelagte samlingsplassen egentlig fungerer for folk med nedsatt syn.

– Vi har satt store spørsmålstegn ved en del av de løsningene som er valgt fordi vi ser at her er det løsninger som ikke er gode for synshemmede i det hele tatt.

Det sier fylkesleder Sølvi Ørstenvik i Norges Blindeforbund i Vestfold.

Sølvi Ørstenvik

Fylkeslederen av Blindeforbundet er bekymret for sikkerheten til både synshemmede og funksjonsfriske som ferdes i Tønsberg.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

– Farlig

Det er en rekke tiltak som etter forskriftene ville gjort bruken av torvet langt mer tilgjengelig for svaksynte og blinde personer. Men det er både feil og mangler som preger torvet nå.

– Å bruke torvet i dag kan rett og slett være farlig. Det er lite merking, byggematerialene mangler kontraster, og det er ikke rekkverk, sier Ørstenvik til NRK.no.

Hun forteller om flere eksempler der seende også har kommet i nestenulykker på grunn av nivåforskjellene torvet fikk med ansiktsløftet.

Ny runde

Kommunen har forsøkt å gjøre det lettere for svaksynte og blinde gjennom merking og andre tiltak.

– Nå ser vi at det dessverre ikke er nok. Derfor tar vi en ny runde for å se nærmere på hva vi kan gjøre for å oppnå universell utforming, sier kommunaldirektør Jan Eide i Tønsberg kommune.

Hva tenker dere om at tiltakene deres faktisk virker mot sin hensikt, med for eksempel misvisende merking?

– Jeg ble gjort oppmerksom på dette i dagens møte og beklager det på det sterkeste.

I denne neste runden lover Eide at kommunen vil bruke en bredere kompetanse for å sikre at torvet faktisk får en utforming som gjør det forsvarlig for synshemmede å bruke området. Det betyr å lytte mer til Blindeforbundet.

– Men pengene til dette må komme fra eksisterende budsjettrammer. Dermed har kommunen varslet at det nok vil ta en god stund før vi kan starte med å bygge rekkverk og lignende, forteller han til NRK.no.

Mona Ullmann og Arild Bakken

Synshemmede Mona Ullmann og prosjektleder Arild Bakken diskuterte for ett år siden hva som burde bli gjort for å tilrettelegge torvet bedre. Blindeforbundet er ikke fornøyd med oppfølgingen fra Tønsberg kommune siden.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Føler seg utelatt i prosessen

Blindeforbundet har forsøkt å nå fram til kommunen med innspill i byggeprosessen, men har ikke blitt møtt på en inkluderende måte. Det mener Jon Kroken, som er daglig leder av forbundet i Vestfold.

– I lengre tid har vi bedt Tønsberg kommune om å gjennomføre en kvalitetskontroll, men vi er ikke blitt hørt – før nå, sier han.

Alle som ferdes i offentlig rom drar nytte av universell utforming, mener Kroken.

– Dessuten er det slik at synsskarpheten hos de aller fleste mennesker svekkes fra vi blir 60 år gamle.

Han understreker at tonen nå er god mellom forbundet og Tønsberg kommune. Likevel vurderer organisasjonen å sende en klage til fylkeslegen.

– Vi tenker også på å klage til likestillings- og diskrimineringsombudet via en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede. Men inntil videre får vi se hvordan dette faktisk følges opp.

Jon Kroken i Blindeforbundet Vestfold

Blindeforbundet i Vestfold sier seg langt fra fornøyde med torvet i Tønsberg slik det nå er utformet, forteller Jon Kroken.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK