– Egen fantasi kan være vanskelig for barn

Sykehuset i Vestfold ønsker å skape mer bevisstgjøring rundt barn som pårørende.

Linn Norbø og Lise Kathrine Holm

Barnekoordinatorer ved Sykehuset i Vestfold Linn Nordbø og Lise Kathrine Holm ønsker å skape mer bevissthet rundt barn som pårørende.

Foto: Sykehuset i Vestfold

– Det handler om å hjelpe barna og ivareta deres rettigheter som pårørende. Når sykdom rammer en familie rammer den også barna. Ting forandrer seg og de merker det. Derfor må vi prate med dem, sier Linn Nordbø som er barnekoordinator i somatikken ved Sykehuset i Vestfold.

Tirsdag 13. oktober arrangerer Sykehuset i Vestfold en fagdag for barneansvarlige og helsepersonell som er i kontakt med barn som pårørende. Dette er andre året sykehuset arrangerer en slik felles fagdag for barneansvarlige.

Nordbø er ansvarlig for fagdagen sammen med Lise Kathrine Holm som er barnekoordinator i psykiatri og rus ved SiV HF.

– Vi arrangerer fagdagene for at alle som arbeider med barn som er pårørende skal få faglig påfyll, sier Nordbø.

Tilbyr et fellesskap for pårørende

Utfordrende å hjelpe barn

Barnekoordinatoren forteller at hun ofte opplever at kollegaer synes det er vanskelig å hjelpe barn som er pårørende.

– De lurer på hva de skal si og hvordan de skal si det. Derfor er denne fagdagen og informasjon rundt dette så utrolig viktig, sier Nordbø.

Dagen inneholder blant annet presentasjon av verktøy ansatte kan benytte seg av hvis de arbeider med barn i vanskelige situasjoner. Ett av dem er "Snakketøyet" som er et digitalt verktøy utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende.

Må bli sett og hørt

Det viktigste budskapet er at barn som er pårørende må bli sett og hørt, forteller Nordbø.

– Barn trenger å bli forklart hva som skjer og at informasjonen som blir gitt gis på et nivå de har mulighet til å forstå, sier hun.

Hun forklarer at barn ofte viser tegn på at de takler vanskelige situasjoner bedre når de inkluderes og får oppfølging underveis i prosessen.

– Hvis man ikke vet hva som skjer kan tankene begynne å strømme. Taushet kan gi rom for egen fantasi som ikke alltid stemmer overens med virkeligheten, sier Nordbø.

Sykehuset i Vestfold søker gravide til ny studie

Fremdeles en lang vei å gå

Norbø forteller at hun ser stor forbedring blant ansatte ved sykehuset som arbeider med barn som er pårørende.

– Mine kollegaer har blitt mer bevisste. Det ser jeg i form av at jeg får flere henvendelser fra folk som ønsker råd, sier hun.

Hun mener likevel det er en lang vei igjen å gå.

– Vi må bli enda flinkere til å informere. Også pasienter og pårørende må få vite at det finnes tilgjengelige barneansvarlige på hver seksjon på sykehuset, sier Nordbø.