– Du må orke å være alene

Han planter flere grantrær enn det en hogstmaskin klarer å felle.

Arild Nordbotten

Først om 40–60 år kan det hugges ny skog på dette feltet.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

– Nå er vi, vent litt ... Det er jeg ikke sikker på selv vet du, hva det heter for noe her. Jeg planter jo rundt i hele søndre Vestfold, så jeg får jo bare en adresse som jeg plotter inn på GPSen og kjører, ler Arild Nordbotten.

Arild Nordbotten

Arild Nordbotten står alene for nær 10 % av plantingen av gran i Vestfold.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Han er skogsarbeider og i disse dager travelt opptatt med å plante ny granskog rundt i fylket.

– Her er det hogd i vinter, så nå må man komme i gang igjen med ny skog.

Og det er kanskje ikke så rart at det går i surr for Arild. i Vestfold alene skal 250 000 m³ tømmer erstattes. Det gjøres ved å plante ca. 800 000 nye grantrær. I et vanlig år ville Arild stått for 75 000 av disse alene, men i år har han med seg forsterkninger.

– I år har jeg leid inn en til, så nå greier vi kanskje opp mot 200 000 av dem, sier Nordbotten.

– Det er litt av en jobb?

– For å sette det litt i perspektiv. Mange har sikkert sett hvor effektiv en hogstmaskin er. Den bruker 1 år på å hugge ut ca. 75 000 planter. Så jeg er raskere enn maskinen, men det er litt mindre dimensjoner, smiler Nordbotten.

Les også:

Kan ikke ha dårlig rygg

Når man er med ut i skogen blir det fort klart at dette er en ganske unik jobb. Og det kreves litt av den som skal gjennomføre den.

– Jeg syntes det er kjempefint. Det er deilig å være i skogen og i fysisk aktivitet. Fuglesang og stillhet.

– Det blir ikke ensformig?

– Nei, vi kan jo høre på radio ved siden av. Du må orke å være alene skal du drive med dette og du må like å være i fysisk aktivitet. Og så må ryggen din være i orden, forteller Nordbotten.

Zbigniek Mikobojczak

Zbigniek Mikobojczak jobber raskt i det ulendte terrenget.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Sammen med Zbigniek Mikobojczak er de ute i et hogstfelt mellom Sandefjord og Larvik. Her skal flere tusen nye grantrær plantes. Det går unna på noen få timer.

Les også:

Mye utstyr

– Vi har ett år gamle planter med rotklump. Og da fyller vi opp plantebeltet med 250 av disse. Og så har vi et plantespett som vi bruker.

– Og så bruker dere hansker?

– Ja, det er fordi plantene er innsatt med sprøytevæske. Det må vi beskytte oss mot.

Se video:

Slik planter man ny granskog

Han forteller at når de planter en ny skog, så forsøker der å holde ca. to meters mellomrom mellom hver nye plante. Dette kan variere ut ifra hvor godt jordsmonnet er. I tillegg må de finne de beste planteplassene på hogstfeltet. Det er rett og slett mye å tenke på.

Les også:

Langsiktig investering

Rundt 5,5 måneder av året bruker han på skogplanting.

– Grana sår bare hvert syvende år, så noen steder kan man få masse naturlig foryngelse. Men det er helt umulig å forutse, så det er viktig å få plantet den skogen man ønsker å ha i fremtiden.

– Så her vil det ikke bare gro tilbake av seg selv?

– Jo, det kommer garantert noe, men du vet ikke hva du får. Det er ikke sikkert det er salgbar vare. Gran har vært salgbart i generasjoner, og det tror jeg det kommer til å fortsette med.

Og søker man en jobb der man ser umiddelbare resultater, så er kanskje ikke dette rett hylle.

– Dette kan hugges om 40–60 år. Så det er lange perspektiver. Det er en langsiktig investering, avslutter Nordbotten.