– Disse gravene skal stelles til evig tid

Flere omkomne soldater fra første og andre verdenskrig ligger gravlagt på Tønsberg gamle kirkegård.

Krigsgraver Tønsberg gamle kirkegård

KRIGSGRAVER: 22 britiske soldater som omkom i Jyllandslaget 31. mai–1. juni 1916 ligger begravet på Tønsberg gamle kirkegård. De tjenestegjorde på panserkrysseren ”Black Prince” og destroyerne ”Fortune”, ”Ardent” og ”Turbulent”.

Foto: Aina Indreiten / NRK

De kirkelige felleskontorene i Vestfold har fått 45.000 kroner til vedlikehold av krigsminnegraver og krigsminnesmerker fra Kulturdepartementet.

Gjennom internasjonale avtaler er Norge forpliktet til å stelle krigsgraver og dette ansvaret ble overført fra kommunene til kirkene i 2015.

– Soldater som falt i både første og andre verdenskrig skal ha en grav som blir stelt på en verdig måte, og dette skal vi gjøre i all evighet. Krigsgraver er fredet og skal alltid stelles og holdes ved like, sier kirkeverge i Tønsberg, Carsten Furuseth.

Første verdenskrig

Minnestein, Tønsberg gamle kirkegård

MINNESTEIN: "Til minde om sjømænd som fant døden i slaget ved Jylland kyst mellem tyske og britiske flaater 31. mai – 1. juni 1916. Tønsberg by gav dem gravene og satte stenen"

Foto: Aina Indreiten / NRK

På Tønsberg gamle kirkegård har de rundt 30 krigsgraver. Flere av dem er soldater som fløt i land i Norge etter slaget ved Jylland i 1916.

– Norge deltok ikke i første verdenskrig, men soldater fra Jyllandslaget som fløt i land Norge ble gravlagt her og på Alfaset i Oslo, forteller Furuseth.

Jyllandslaget, den første verdenskrigs største sjøslag, fant sted fra 31. mai til 1. juni 1916 ca. 60 nautiske mil vest av Jylland i Danmark. Slaget sto mellom Tyskland og Storbritannia og 250 skip deltok i slaget.

Av de britiske skipene ble 14 senket, mens 11 tyske skip gikk tapt. Til sammen omkom 9000 mann og mange av disse fløt i land på danske, svenske og norske strender.

Les også:

Leter etter krigsgraver i Vestfold

Stal blomane av britiske krigsgraver

Krigsgraver Tønsberg gamle kirkegård

BRITISKE SOLDATER: En pilot som omkom under andre verdenskrig har fått sin grav på Tønsberg gamle kirkegård sammen med britiske soldater som fløt i land i Vestfold etter Jyllandslaget i første verdenskrig.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Tilskudd fra staten

De kirkelige fellesrådene har ansvar for beplanting og vedlikehold av gravsteiner, mens staten har det økonomiske ansvaret for krigsgravene.

Utgiftene dekkes gjennom årlige tilskudd fra Kulturdepartementet.

– Vi bruker pengene til innkjøp av blomster og vedlikehold. Hvert år rydder vi og luker rundt gravsteinene og planter sommerblomster. Og når vinteren kommer legger vi på granbar. Det skal se pent ut hele året, sier Furuseth.