Hopp til innhold

– Det var vanskelig å se

Samme dag som tre voksne og to barn var involvert i en frontkollisjon i Kjørholttunnelen på E18, fikk NRK flere e-poster om dugg og dårlig sikt i tunnelen.

Kjørholt-tunnelen

Etter den alvorlige ulykken i Kjørholt-tunnelen 30. juni, har flere kontaktet NRK og fortalt om duggproblemer i tunnelen.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Flere har tatt kontakt med NRK etter den alvorlige ulykken i tunnelen i forrige uke.

De mener det var svært dårlig sikt i tunnelen samme dag som ulykken, men Statens vegvesen vil vente med tiltak til de får mer dokumentasjon.

– Jeg kjørte Kjørholt-tunnellen ved 12-tida i dag. Mange biler fikk problemer med dugg på rutene, og det var vanskelig å se, skriver en bilist i en e-post samme dag som ulykken.

Ketil Kristensen

Ketil Kristensen har hatt problemer med dugg i Kjørholt-tunnelen.

Foto: Haakon Wærstad / NRK

En MC-fører forteller at han må slå opp visiret på hjelmen for å unngå dugg i tunnelen.

– Det at veien svinger ved utløpet av tunnelen kan føre til at noen kan komme over i motsatt kjørefelt, dersom de ikke ser klart, sier Ketil Kristensen til NRK.no.

Avventer dokumentasjon

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Eivind Gurholt sier at veivesenet ikke vil sette opp skilting som varsler om fare for dugging før de får mer dokumentasjon.

– Det er en konkret vurdering ut fra situasjonen, og vi hadde en ulykke i tunnelen i forrige uke. Det er klart at vi følger med på det som kommer frem der. Dersom dugg har vært en medvirkende årsak i den ulykken, så er det klart at det er et viktig argument for å gjøre noe med skilting, sier Eivind Gurholt i Statens vegvesen i Telemark.

Bekrefter klager

Men foreløpig vil ikke Statens vegvesen sette opp varselskilt før de får dokumentasjon på at dugging på rutene er årsaken til alvorlige ulykker.

Ole Kristian Lerstang ved Vegtrafikksentralen bekrefter at bilistene klager over dugging på rutene.

– Ja, det hender fra tid til annen at noen ringer inn og sier at de har duggproblemer i tunnelene våre, også i Kjørholttunnelen, sier Lerstang.

Vurdert tidligere

Eivind Gurholt

Seksjonsleder i Statens Vegvesen, Eivind Gurholt

Foto: Philip Hofgaard / NRK

I en rapport som Sintef laget i 2005 er Kjørholttunnelen tatt med blant flere tunneler som sliter med dugging og dårlig sikt.

I Strømsåstunnelen på E134 i Drammen resulterte det i at vegvesenet satte opp skilt som varsler bilistene om dugging. Da ble skilting også vurdert for Kjørholttunnelen.

– Det har vært oppe tidligere, men vi har foreløpig valgt å ikke gjøre det. Parallellen til Drammen er ikke helt sammenlignbar. I Drammen hadde de flere uhell som kunne relateres til duggproblemer, og dermed fant de det nødvendig å skilte, sier Gurholt.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark