Syke ble sendt hit for å dø

Skjærgården som til vanlig forbindes med sommer, sol og idyll, har også en grusom historie.

Andrey Kulikov og Cathrine Engebretsen

EMOSJONELT: Andrey Kulikov fra Den Russiske Ambassade i Oslo besøkte i dag gravplassen der 28 sovjetfanger ble gravlagt under krigen på Mellom Bolæren. Fylkesarkeolog Cathrine Engebretsen fortalte om arbeidet med å kartlegge hva som skjedde her på øya under andre verdenskrig.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

Spoler man 70 år tilbake i tid finnes en mørk historie på Mellom Bolæren utenfor Tønsberg.

Et uvisst antall sovjetiske fanger endte sitt liv her. De ble sendt hit med tuberkulose og andre sykdommer i 1944 for å dø.

Mandag ble Andrei Kulikov fra Den Russiske Ambassade i Oslo og en delegasjon fra Vestfold fylkeskommune, Nøtterøy kommune, Slottsfjellmuseet og frivillige krefter fra Mellom Bolærens venner fraktet ut hit med Skjærgårdstjenesten for å hedre de døde krigsfangene.

– Bølgene skulle ta dem

Mellom Bolæren

MINTES DE DØDE: Andrei Kulikov og rådmann på Nøtterøy, Toril Eeg, la krans ved minnesmerket.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

– De første fangene som døde skal ha blitt gravlagt i fjæra for at bølgene skulle ta dem ut i havet. Det var helt rått, de ønsket bare å bli kvitt dem. Det som foregikk her, det var ikke bra, sier arkeolog i Vestfold fylkeskommune, Cathrine Engebretsen.

På det som nå kalles «den tømte gravplassen» på Mellom Bolæren, skal det ha ligget 28 krigsfanger fra Sovjet.

– 28 endte sitt liv på Mellom Bolæren, mens 23 døde på sykehus etter krigens slutt. Vi antar at det var flere, men vi vet ikke. Det var 376 fanger som var her under frigjøringen, de gjenværende fangene skal ha fortalt at det kom nye fanger hit etter hvert som de ble færre, forteller Engebretsen.

Hedret krigsfangene

For Andrey Kulikov ble besøket på Mellom Bolæren en sterk opplevelse.

– Dette er et følelsesladet øyeblikk. Det er fint å få hedre de som mistet sine liv her, og vi vil gjøre det vi kan for å holde minnene i live. Og så er vi veldig glade for det nordmenn har gjort for å bevare dette stedet, sier Kulikov.

Engebretsen jobber med å kartlegge krigsforbrytelsene som fant sted på øyene i skjærgården under krigen.

– Det finnes ingen forklaringer på hvorfor det var sykeleire her. Vi er veldig interesserte i å komme i kontakt med folk som har opplysninger om krigsfangeleire i Vestfold, understreker hun.