Hopp til innhold

– Det blir ny øyforbindelse

Det slo nøtterøyordfører Roar Jonstang og leder av vei og transportavdelingen i Vegvesenet region sør Tore Kaurin fast i dag.

Vegvesenet foreslår ny forbindelse til Nøtterøy.

Vegvesenet la frem sin Konseptvalgutredning (KVU) på Slottsfjellmuseet i Tønsberg foran politikere, presse og interessegrupper. Morten Ask i vegvesenet fortalte at man bør satse på en bru fra nord på Nøtterøy til fastlandet.

Vegvesenet mener man bør gå for ringveikonseptet hvor man både bygger en ny fastlandsforbindelse og satser på kollektivtrafikk og syklister.

– Det viktigste som kom frem i dag er at vi på faglig grunnlag mener en ringveiforbindelse, en nord-sør forbindelse, er det beste vi kan gjøre, sier Tore Kaurin.

Bomringen blir stående


Et ringveisystem som vil også medføre restriktive tiltak. Kaurin mener disse ikke er dramatiske.

– Det handler om å beholde bomringen og å stenge noen gater i Tønsberg for vanlig trafikk. For eksempel sykehusbakken vil vi stenge for vanlig trafikk. Den vil vi ha over til kollektivtrafikk. Vi vil også sikre at deler av Nedre langgate stenges for gjennomkjøring. Det ligger ikke noe dramatikk i dette, men det er nødvendig for å få dette til, sier Kaurin.

Nøtterøyordfører fornøyd


– Dette har tatt tid, men nå er jeg fornøyd sier nøtterøyordfører Roar Jonstang (H).

Han mener en nord-sør løsning er svaret på en helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen.

– Det aller viktigste er å komme til fastlandet, slår Jonstang fast.

– Behovet for å komme seg frem taler for en god ringveiløsning, så nær Tønsberg sentrum som mulig, derfor virker Korten-løsningen god, men det tar vi ikke stilling til før vi har detaljutredet det nærmere.

Åpen høring

Neste steg i prosessen er en åpen høring. Jonstang anbefaler innbyggere og interessenter å komme med innspill raskt.

– I løpet av januar bør innspillene gjøres kjent før de politiske behandlingene i kommunene. Så skal saken behandles i fylkestinget før regjeringen tar en endelig beslutning etter ferien neste år.

Fylkesmannen følger prosessen

Gunnar Kleven

Gunnar Kleven hos fylkesmannen er opptatt av konsekvensene.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Gunnar Kleven som er seniorrådgiver hos Fylkesmanen i Vestfold på avdelingen for Miljø og sikkerhet sier de vil følge prosessen videre nå.

– Jeg syns det var en komprimert og presis redegjørelse. I min kommentar pekte jeg på at vi som høringsinstans har i oppgave å se nøye på at det faglige utredningsarbeidet og å drøfte vegvesenets anbefaling, sier Kleven.

Sikre på ny forbindelse

Både Roar Jonstang og Tore Kaurin er imidlertid sikre på at det blir ny nøtterøyforbindelse

- Ja, det gjør det! svarer de unisont.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark