Hopp til innhold

– De plaffes ned for moro skyld, og kastes i søppelsekker

Dyrevernere og ornitologer er svært kritiske til «snobbejakten» på tamme svenske ender som akkurat nå foregår hos norske godseiere. De vil ha full stopp på det de kaller dyreplageri og galskap.

Tamender

SKYTES FOR PENGER: Nesten alle tamme ender i Norge er satt ut av godseiere i Telemark. Løvenskiold Fossum er størst med 8.000, mens Cappelen Skoger har satt ut rundt 1.000 svenske tamender i året.

Foto: Robert Hansen / NRK

Vi er nå midt i andejakta. På private innsjøer kan rikfolk betale for å skyte tamme svenske ender som er satt ut av norske godseiere.

– Dyreplageri

– Dette er dyreplageri, og bør stanses så fort som mulig, sier leder Siri Martinsen i NOAH, en organisasjon som jobber for dyrs rettigheter.

– Endene klekkes ut i Sverige, og transporteres til Norge i kasser på lastebil der de settes ut om sommeren. De er bare to uker gamle når de overlates til seg selv i naturen, uten sine biologiske foreldre. Når jakten begynner i august er de bare seks uker gamle.

Siri Martinsen, NOAH

VIL HAR FORBUD: Tamme ender klarer seg ikke alene i naturen. Utsettingen er dyreplageri, mener Siri Martinsen i NOAH.

Foto: Robert Hansen / NRK

Undersøkelser viser at bare en fjerdedel av tamendene blir skutt under jakta, og at skadeskytingsprosenten er på over 50 prosent. Tre fjerdedeler av tamendene må klare seg selv gjennom vinteren.

– De er ikke vant til å fange mat selv, og klarer seg ikke i naturen på egen hånd. Mange dør derfor en pinefull død av sult og kulde. Vi har nå sendt en klage til Miljødirektoratet, og gjør alt for å kunne stanse denne galskapen før neste sesong, sier Martinsen.

– Skytes for moro skyld

Også Norsk Ornitologisk Forening (NOF) reagerer sterkt på andejakten.

Svenske tamender

KASTES: Mange av tamendene som skytes brukes ikke til mat, hevder ornitolog Runa Bergby.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Dette har overhodet ikke noe med jakt å gjøre. Dette er en rik elite av «jegere» som står på ramper i vannet og plaffer ned andunger, sier Runa Bergby i NOF Telemark.

Hun hevder dessuten at endene som blir skutt ikke blir brukt til mat.

– Vi har fått rapporter på at de bare stappes ned i søppelsekker og destrueres. Dette er helt hårreisende, sier Bergby, som tror at denne jaktformen snart vil bli forbudt.

– Ikke veldig smart

Informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad, liker heller ikke denne formen for jakt.

Skutt tiur

UKLOKT: Jakten på tamme ender spiller hasard med tilliten til norske jegere, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Foto: Privat

– Det er ikke så veldig smart, selv om det er lovlig. Dette er det motsatte av vår norske jakttradisjon, der vi har respekt for viltet og jakter for å høste av naturens overskudd. Å skyte dyr bare for moro skyld er veldig fremmed for oss, og vi stiller oss undrende til at man gjør dette.

– Bør denne jakten forbys?

– Vi vil ikke være bastante på det. Men det er lov å bruke huet!

– Ingen kommentar

NRK har gjentatte ganger vært i kontakt med de lokale viltforvalterne. De har ikke vært enkle å få i tale.

Ender som dykker

INGEN KOMMENTAR: Viltforvalterne på godsene i Telemark vil ikke uttale seg om den omstridte jakta på tamender.

Foto: Robert Hansen / NRK

Viltforvalter Ronny Sjøqvist i Cappelen Skoger har fått tre muligheter til å kommentere saken, men har hver gang svart med «ingen kommentar».

– Jeg har ingenting å si, svarer Sjøqvist.

– Men vil du ikke svare på de sterke påstandene?

– Nei, jeg har ingen kommentar. Vi lever i et fritt land. Lykke til videre med reportasjen, avslutter viltforvalteren.