– Dårligst på svømmeopplæring i Norden

Høgskolelektor ønsker at elever skal få flere svømmetimer ute.

Barn på svømmeopplæring

SVØMMEOPPLÆRING: En undersøkelse gjort av Norges Svømmeforbund viser at over halvparten av 10-åringene ikke er svømmedyktige.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

– Noen kommuner setter av få timer til opplæring. Det gir barn som ikke er svømmedyktige.

Trine Thoresen, som er lektor og nestleder ved institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Sørøst-Norge, er glad for at regjeringen har innført ferdighetsprøver i svømming for elever på første til fjerde klassetrinn.

Trine Thoresen

STOR FORSKJELL: Trine Thoresen som er nestleder for kroppsøving sier det er stor forskjell på å kunne svømme litt og det å være svømmedyktig

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Hun mener opplæringen tidligere har vært for dårlig, og at det er stor forskjell på å kunne svømme litt og det å være svømmedyktig.

Ifølge Thorsen er det avgjørende at barn i tillegg til å svømme, lærer seg å dykke, stoppe og hvile i vannet.

Det er ikke nødvendigvis lett å få til, men vil redde liv, forklarer høgskolelektoren, som mener deler av undervisningen med fordel kan flyttes utendørs.

– Viktig med tid i vann

De nye nasjonale kravene innebærer at elever ikke bare skal lære å svømme langt, men også kunne dykke, stoppe og hvile i vannet. Reglene har allerede vært en del av svømmeopplæringen i Sandefjord kommune i 10 år.

– De får instruktører som er flinke og et tilstrekkelig timeantall, sier Trond Setlo, som er ansvarlig for opplæringen.

Trond Setlo

ANSVARLIG FOR OPPLÆRING: Trond Setlo som er ansvarlig for svømmeopplæringen i Sandefjord sier det er viktig at foreldre tar ansvar.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

I Sandefjord får elevene svømmeundervisning 45 ganger før de er ferdige med fjerde klasse. Samtidig er det viktig at foresatte tar ansvar, forklarer Setlo.

– Dette er en minimumsordning. Det er veldig stor forskjell på å være i et basseng og ute i sjøen. Her er det viktig at hjemmene er på banen, og gir barna tilstrekkelig med tid i vann.

Gøy med svømmetrening

Elevene fra Gokstad skole har trent på redning og Lea Emilie Helmers forklarer hva hun har lært i dag.

Lea

ØVER: Elev ved Gokstad skole Lea Emilie Helmers er en av dem som øver seg til å bli en dyktig svømmer.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

– Vi har lært å bruke forlenget arm, også har jeg lært meg å bruke livbøye, forteller Lea til NRK.

– Hvis din venninne hadde falt ut i vannet der det er bølger, hva hadde du gjort da?

– Da hadde jeg spurt mamma, forteller Lea.

Dårligst i Norden

For at skolene skal klare å gjennomføre de nye kravene til svømmeundervisning er høgskolene i full sving med opplæring av svømmelærere. og det trengs. For generelt sett står det dårlig til med svømmeopplæringen i Norge mange steder. Vi er dårligst i Norden, sier Thoresen.

– Det er sånn at en undersøkelse som ble gjort i regi av Norges Svømmeforbund i 2013 viser at over halvparten av 10-åringene ikke er svømmedyktige. Dette er et tankekors, sier Thorsen til NRK.