Hopp til innhold

– Bør revurdere hans skikkethet som lagdommer

SVs kvinnepolitiske leder reagerer sterkt på holdningene til lagdommer Rune B. Hansen om at sovevoldtekter straffes for strengt.

Åshild Pettersen

KRITISK: Åshild Pettersen mener Rune B. Hansens uttalelser er med på å forhindre at folk anmelder overgrep.

Foto: SV

– At en mann i hans posisjon på den måten bagatelliserer sovevoldtekter er svært bekymringsfullt, sier Åshild Pettersen fra SV.

Lagdommer og tidligere politimester Rune B. Hansen uttalte denne uken at sovevoldtekter straffes for strengt.

– Fengsel skal jo stå i stil med lovovertredelsen. Her er det snakk om et øyeblikks ubetenksomhet og feil handling i sterkt beruset tilstand. Man skal ikke ødelegge livet for en ung person som gjør en alvorlig feil, sa Hansen.

Han presiserte at han mener slike tilfeller skal reageres på, og at det skal gis en streng straff.

– Men når vi kommer opp mot tre-fire års fengsel for enkelte av disse tilfellene, syns jeg det er uhensiktsmessig, uproporsjonalt og skadelig. Både for gjerningsmann, og potensielt også for offeret, var noe av de Hansen uttalte til NRK i går.

– Forhindrer anmeldelser

SVs kvinnepolitiske leder, Åshild Pettersen, reagerer kraftig på uttalelsene.

– Jeg mener at man bør revurdere om han er skikket til å ha den stillingen og reagerer på holdningen han som dommer gir uttrykk for. Slike holdninger er en del av årsaken til at norske kvinner i dag ikke har full rettssikkerhet.

Rune Bård Hansen.

LAGDOMMER: Rune B. Hansen, lagdommer og tidligere politimester i Vestfold mener Pettersen ikke evner å se nyansene i det han mener.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Pettersen trekker frem at et enstemmig storting valgte å samle alle overgrep i en felles voldtektsparagraf, og at det handler om å anerkjenne alvoret i slike saker.

– Holdninger som den Hansen utviser i denne saken er årsaken til at norske kvinner i dag ikke har full rettssikkerhet. Det at en lagdommer i det norske rettsvesen i fullt alvor omtaler sovevoldtekter som «ungdommelig utprøving» er hårreisende. Slike uttaleleser er med på å forhindre at folk anmelder overgrep, mener Pettersen.

Står på sitt

Rune B. Hansen har lest det Pettersen mener og ønsker å kommenterer saken skriftlig i en e-post til NRK.

Flere har, ifølge Hansen, misforstått hans budskap og skriver dette til NRK:

Sitatet som kvinnepolitisk leder Åshild Pettersen gjengir er korrekt og det står jeg fullt ut inne for.

Øvrige uttalelser de siste dagene nyanserer mitt syn ytterligere, men dessverre synes det ikke som om Pettersen har oppfattet dette.

Jeg vil forsøke en gang til: Sovevoldtekter kan være svært alvorlige, for eksempel når bedøvende stoffer tilsettes drikkevarer eller eldre skjenker yngre nettopp med tanke på seksuell utnyttelse. Det finnes likevel situasjoner som er langt mer nyanserte, for eksempel når sterkt berusete og jevnaldrende gutter og jenter havner i samme seng på fest og den ene gjennomfører samleie eller f. eks "fingrer" den andre mens vedkommende sover, av og til også etter forutgående seksuell kontakt samme kveld.

Jeg regner med at også Pettersen ser nyansene her, hvis ikke er mitt forsøk på klargjøring hensiktsløst.

Det følger av straffeloven at det gjelder en minstestraff på 3 år og et "normalstraffenivå" på 4 år ved alle typer voldtekter, også ved sovevoldtekt til samleie. Ved sovevoldtekt til seksuell omgang (fingring/masturbering) er det ikke noen minstestraff, men her har Høyesterett fastsatt normalstraffenivået til fengsel i 3 år og 3 måneder.

Dette innebærer at domstolene langt på vei er fratatt mulighetene til å foreta den nyanseringen jeg etterlyser, og straffen blir gjerne fra 3 til 5 år uansett omstendighetene ved overgrepet. Dette setter straffutmålingen for voldtekt i en særstilling sammenliknet med alle andre straffebud.

Det er en utbredt oppfatning blant dommere at minstestraffen er uheldig og at den – sammen med angivelsen av normalstraffenivå – har medført urimelig streng straff for sovevoldtekt i flere tilfeller. Jeg viser til mine eksempler gjengitt på NRKs nettside i går og i andre oppslag. Mener virkelig Pettersen at unge mennesker ned til 18 år skal settes i fengsel i flere år uansett omstendighetene rundt og karakteren av overgrepet? I så fall markerer hun avstand fra den humanistiske tradisjon i norsk strafferett som vi bør være stolte av. For offeret er det vesentlige at hun/han blir trodd og at det blir en følbar reaksjon.

Hvis vi skal følge Pettersen er det nok behov for å revurdere skikketheten til mange dommere. Kirsti Coward, høyesterettsdommer gjennom mange år uttalte følgende til Morgenbladet 27. september 2013: "Jeg har kjempet mot strengere straffer, men nå beveger Norge seg i en annen retning. Sovevoldtekt, hvor to nokså fulle ungdommer havner i samme seng sammen, kan føre til streng straff for gutten. Jeg er redd for at få ønsker å differensiere, og at det rådende syn blant politikere er at man ikke får straffet alle strengt nok.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark