– Bilførere ser for dårlig

Flere optikere sier at det legges for liten vekt på sammenhengen mellom dårlig syn og trafikkulykker.

Mørkekjøring

Hvor godt syn har du når du sitter og kjører bilen din i mørket?

Foto: Rainer Prang / NRK

Optiker Endre Gorm Hansen i Porsgrunn, sier det er sjeldent man hører om dårlig syn som en faktor ved trafikkulykker.

Han er redd for konsekvensene av at bilførere ikke kommer til jevnlige synsundersøkelser.

– Når jeg skal over en vei springer jeg fort, fordi jeg aldri vet hvem som ser dårlig og hvem som ser bra, sier han.

Flere optikere NRK.no har vært i kontakt med bekrefter det samme som Gorm Hansen sier.

– Flere ser for dårlig
Endre Gorm Hansen

Optiker Endre Gorm Hansen, mener mange bilførere ser for dårlig i mørket.

Foto: Anette Stensholt / NRK
Asbjørn Johnsen

Bilfører Asbjørn Johnsen innrømmer at han burde vært til en synsundersøkelse, siden det er lenge siden sist.

Foto: Anette Stensholt / NRK

Gorm Hansen sier også at veldig mange som egentlig skulle ha brukt briller dropper dem. I tillegg er det en del som også ser for dårlig under gode kjøreforhold.

– Nå som høstmørket kommer kan du tenke deg hvordan det er å se noen hvis de kommer uten refleks. Sånn kan det også være for en del bilførere i fullt dagslys, og når det ellers er gode forhold, sier han.

Optikeren mener systemet for kontrollen av bilføreres syn er for dårlig.

– Kontrollen er ikke god nok. Når man skal ta førerkort kan man krysse av på en egenmelding om at man har godt syn. Og frem til man er 70 år er det ingen som sjekker det, sier han.

Trenger oppfølging

Han sier at mange bilister trenger god oppfølging når det gjelder synet.

– Mange under 70 år trenger en mer regelmessig oppfølging. Det er litt vanskelig å gjennomføre i praksis fordi det er 3 millioner bilførere i Norge. Likevel bør det være en form for "tvang". En annen løsning kan være at man kan få en redusert kostnad på bilforsikringen dersom man har tatt en synsundersøkelse, sier Gorm Hansen.

Asbjørn Johnsen er en bilfører som føler at han ser godt nok til å kjøre bil.

– Det er en god stund siden jeg var til synsundersøkelse sist, så det burde jeg kanskje gjort snart.

Dårlig syn en viktig faktor

Gorm Hansen mener at dårlig syn ofte kan være en viktig faktor når det gjelder trafikkulykker, men at dette sjelden vektlegges når det gjelder årsaken til ulykkene.

– Jeg leste nylig en undersøkelse fra Bristol. Der sier 47 prosent av de som har vært innblandet i en trafikkulykke at de hadde for dårlig syn, sier han.

Han mener at tallet kunne vært redusert, også her i landet dersom folk tok synsundersøkelser oftere.

– Det er svært viktig at også bilførerne kommer til regelmessig synsundersøkelse, sier optikeren.

– Plikt om å si i fra

UP-sjef i Telemark, Runar Karlsen, ser ikke bort i fra at dårlig syn kan være en medvirkende årsak til trafikkulykker.

– Det er selvsagt et problem at bilister har for dårlig syn. Jeg må understreke at bilister har plikt etter loven til å si i fra og følge opp sin egen helse hvis man er i tvil om man ser godt nok, sier Karlsen, og mener det er vanskelig for politiet å skulle teste synet til bilister i deres kontroller.

Han forteller at de kommer til å fortsette innsatsen mot de dokiumenterte høyrisikofaktorene.

– Det er godt dokumentert at hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker er fart, kjøring i rus og manglende bruk av bilbelte, sier Karlsen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark