Hopp til innhold

– Betaler for lite for tømmer

AT Skog betaler for lite for tømmeret, mener skogeier. – Det kan være ødeleggende for rekrutteringen til skogbruket, sier Robin Kaasa.

Robin Kaasa

Leder i Eidanger skogeierlag, Robin Kaasa, mener AT Skog betaler for lite for tømmer.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Prisene i AT Skogs område er betydelig lavere enn andre steder. Konkurrentene betaler mye mer for tømmer, sier leder i Eidanger skogeierlag Robin Kaasa.

Han er ikke fornøyd med prisen han får for tømmeret han selger til AT Skog. Han sier flere konkurrenter vil betale mer enn det skogeiernes eget selskap vil.

– Det er bare de lojale skogeierne som vil fortsette å levere til AT Skog, sier Kaasa.

Taper mye

Kaasa sier skogeiere taper store penger på å være lojale mot AT Skog. Han mener flere kan tape 100.000 kroner i året.

– En skogeier som leverer 1000 kubikkmeter tømmer i året, vil tape 100.000 kroner ved å velge AT Skog fremfor de konkurrentene som betaler mest.

2012: Historisk lave tømmerpriser – Per Stian ga opp yrket

2013: Tømmerprisene øker

Innrømmer lavere priser


Styreleder i AT Skog Olav Veum sier store avstander i fylket gir høyere transportutgifter, som igjen gir selskapet begrensede muligheter til å konkurrere med selskaper som har lavere transportutgifter.

Olav Veum

Olav Veum er styreleder i AT Skog.

Foto: Simon Thorsdal / AT Skog

– Utfordringen vår ligger i at noen av aktørene vi møter kjøper tømmer fra områder med betydelig lavere transportkostnader. Slik sett tar ikke disse aktørene ansvar for en større geografi, slik vi gjør, sier Veum.

Best for skogeierne

Likevel mener Veum at AT Skog er det beste tilbudet til skogeiere i Telemark.

– Vi oppnår minst like gode priser når vi selger videre, som det våre konkurrenter får. Jeg synes også det er viktig å si at vi gir en gjennomsnittspris som er høyere enn gjennomsnittet for Telemark, sier Olav Veum.

– De lave prisene er uheldig for hele næringen. Spesielt med tanke på rekruttering til skogbruket er dette trist. Hvordan skal vi få nye til å drive med skogbruk, når vi tilbyr slike priser for tømmer, spør Kaasa.