– Lenge til det andre bruløpet kan åpnes

Ifølge Vegvesenet vil det ta lang tid før det intakte nordgående løpet på Skjeggestadbrua kan åpnes for trafikk.

Brukollaps

I går kollapset det ene løpet på Skjeggestad bru over E18 i Holmestrand. Tirsdag ettermiddag sier Statens vegvesen at det vil ta lang tid før det andre løpet, som fremdeles er intakt, kan åpnes for trafikk.

Foto: Brannvesenet iVestfold (VIB)

I går kollapset Skjeggestadbrua på E18. Det vil si, bruen er der fremdeles, men er i så dårlig forfatning at ingen trafikk får passere. E18 er stengt i begge retninger.

Det nordgående løpet på brua er fremdeles intakt. Odd Tandberg, byggeleder i Statens vegvesen i Vestfold, sier at det ikke er aktuelt å åpne dette løpet på lenge.

– Fagfolk undersøker om det er mulig å reparere det nordgående løpet litt fortere enn det andre, men det vil ta lang tid. Det er vanskelig å si hva som er lenge i denne forbindelsen, men det vil i hvert fall ikkje skje med det første, sier Odd Tandberg, byggeleder i Statens vegvesen i Vestfold, til NRK.no.

Kart omkjøring Holmestrand

Kartet viser de to veiene du hovedsakelig kan køre i stedet for over Skjeggestadbrua.

Foto: Grafikk: Nils Martin Brandvik / NRK

Langvarig omkjøring

Bilistene som skal forbi Skjeggestad bru på E18 har flere omkjøringsmuligheter.

– De som skal sørover kan kjøre E18 fra Drammen til Island. Der kan de ta av til Kronlia, og følge fylkesvei 35 ned til Åskrysset, eventuelt Svinevoll for å kjøre over til Kopstad. Herfra kommer man ut på E18 igjen. Denne veien er veldig grei å kjøre, forteller Tandberg.

Omkjøringen går tregest for dem som skal motsatt vei, altså sørover.

– Når du kommer til Helland, rett nord for Kopstadkrysset, er det skiltet at du skal kjøre inn på riksvei 313 inn mot Holmestrand. Køen er veldig saktegående gjennom Holmestrand. Når du kommer gjennom denne byen og forbi Bogen er veien grei å kjøre på.

Ifølge Tandberg må folk belage seg på å bruke omkjøringsmulighetene lenge – i alle fall de som skal nordover.

– Når vil de nye omkjøringsskiltene være på plass?

– Vi håper å få begynt å sette opp disse på onsdag, og bli ferdig innen en dag eller to.

Alternative nordgående ruter

Tandberg forteller at vegvesenet nå holder på å skilte to alternative omkjøringsruter for den nordgående trafikken.

– I stedet for å ta av ved Helland kan man kjøre opp til Bensrødkrysset og ned til riksvei 315. Deretter kjører man forbi Ekeberg skole og inn til E18 Islandskrysset. Denne veien er kortere enn hovedomkjøringsveien for den nordgående trafikken, men her er fartsgrensene lave noen steder, sier han, og legger til:

– I tillegg er det mulig å kjøre av til Kopstadkrysset, over til Svinevoll, kjøre riksvei 35 opp til Kronlia og så inn på E18.

Tandberg håper at disse omkjøringsveiene vil gi en god del mindre trafikk gjennom Holmestrand sentrum.

Ikke fare for nye skred

Sjefingeniør i NVE, Eirik Trå, forteller at det ikke er fare for nye skred ved Skjeggestadbrua.

Han forteller at det vanligvis er to grunner til at slike skred utløses.

– Det kan være gravearbeid, eller det kan være gradvis undergraving fra bekker.