Hvert 20 barn må ha hjelp av barnevernet

Over 50 000 barn i Norge fikk barneverntiltak i løpet av 2010. Det er en økning på 8,4 prosent fra året før.

Barnevern

Over 50 000 barn fikk barneverntiltak i fjor.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Nesten hvert tjuende barn i Norge får hjelp fra barnevernet. Og det koster over 90 000 kroner i snitt for hvert barn.

– Det er skremmende og trist å se at barn i Norge ikke har det bra, sier Oddvar Gran, fylkesleder for FO Telemark som organiserer flere av de barnevernsansatte i fylket.

Skien kommune bruker for mye penger på barnevern og ligger an til et millionunderskudd dersom tendensen fortsetter ut året. En rapport som blir lagt frem for formannskapet i neste uke viser at det kan gå mot et underskudd på 4,5 millioner kroner innen barnevern.

– Det skyldes at barnevernet har fått mange flere henvendelser enn vi har hatt tidligere. Og vi ser at det at blir en økende aktivitet, sier Grete Gjelten, kommunalsjef i Skien. – Vi ser også at vi ikke har hatt helt realistiske budsjetter å styre etter. Men barna som har behov for hjelp, skal få hjelp, sier Gjelten.

– Vi vet at barneverntjenesten i Norge over år, har vært underbemannet. Og når en får en sterk økning i henvendelser, så er det klart at en rekker ikke gjøre en så god jobb som en kanskje hadde ønsket. Det vil si at det er en del som ikke får den hjelpen de trenger, sier Oddvar Gran.

Flere barn i fosterhjem

– Vi ser at det er mange kommuner som sliter med de økte barnevernsutgiftene, sier Anne Jensen, rådgiver i KS.

Det er særlig tiltakene utenfor barnets hjem som gjør at barnevernet er blitt mye dyrere. Det er et resultat at institusjonene bygges ned, og at flere barn skal få hjelp i fosterhjem.

– Det er bra både samfunnsøkonomisk og nasjonaløkonomisk, men ikke så bra kommuneøkonomisk, fordi det kommunen som får regningen, sier Jensen.

Har fått 400 nye stillinger

Regjeringen bevilget 240 millioner kroner til 400 nye stillinger i slutten av mars. Telemark fikk nesten 14 stillinger tilsammen. Av de fikk Porsgrunn 2,6 stillinger og Skien hele 5 stillinger.

– Kommunene brukte 530 millioner mere på barnevern i fjor enn året før, sier Jensen, rådgiver i KS. - Da har kommunene brukt 300 millioner kroner mere. Det var langt mere en det regjeringen forutsatte. Slik at 240 millioner kan ikke løse utfordingene i barnevernet. Vi må tenke flere tiltak. Og når barnevernet får økt kompetanse, vil enda flere barn bli identifisert, som igjen øker kostnadene, sier Jensen.