40 kyr unngikk tvangsslakting

I dag måtte egentlig en melkeprodusent i Sandefjord se de 30- 40 friske storfeene sine bli tvangsslaktet, men nå er det klart at dyrene unngår slaktekniven.

Kuer

Mattilsynet har fratatt en Sandefjord-mann retten til å holde og eie produksjonsdyr. De 30- 40 dyrene hans skulle egentlig blitt tvangsslaktet i dagen, men har i stedet skiftet eier. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: ALEXANDRA BEIER / SCANPIX

Bakgrunnen for slaktinga er at Mattilsynet har forbudt bonden å eie produksjonsdyr fordi han brøt dyrevelferdsreglementet flere ganger fra 2007 til 2013.

Det siste året har mannen drevet gården etter reglene, men det tar ikke Mattilsynet hensyn til.

– Jeg solgte hele virksomheten i løpet av helga, fordi jeg ønsker at dyrene skal leve videre. Jeg følte meg presset opp i et hjørne, men dette var i alle fall det beste både for dyrene og for gården, sier bonden til NRK.

Han synes det hadde vært ille hvis friske melkekyr og kalver måttet bøte med livet.

Har fått yrkesforbud

Bonden har solgt alle dyrene sine til en utenlandsk veterinær som bor på gården hans, derfor trenger ikke storfeene å forlate hjemme sitt.

– Veterinæren har overtatt AS-et som eier fôret og dyrene. Framover skal ikke jeg ha noe å gjøre med hverken dyrene eller stellet av dem, forteller Sandefjord-mannen.

I september i fjor bestemte Mattilsynet i Vestfold at det inntil videre ikke skulle drives husdyrhold på gården. Seinere endret regionalkontoret dette til å gjelde mannen personlig; han fikk ikke lenger lov til å eie produksjonsdyr.

Hovedsaken, som dreier seg om hvorvidt bonden er skikket til dette, har ennå ikke vært i retten.

Mattilsynet gav bonden tid til å avslutte driften fram til et endelig vedtak fra deres side. Det kom i juli, og vedtaket betydde at Sandefjord-mannen ikke lenger får lov til å drive med melkekyr.

– Det betyr at jeg vil få store økonomiske problemer, sier mannen.

Bonden tok nylig saken opp for Sandefjord tingrett. Her bad han om at vedtaket om driftsavvikling skulle bli ytterligere utsatt, fram til hovedsaken hadde gått i retten.

Mannen tapte fordi retten la vekt på de tidligere bruddene hans på dyrevelferdsloven. Bonden skal anke til lagmannsretten.

Advokaten reagerer

Kjennelsen i tingretten er kun basert på sakspapirer. Jørn Johannessen, bondens advokat, sier at hovedregelen er at det avholdes muntlig forhandlinger før slike saker går i tingretten.

– Jeg reagerer på at klienten min ikke har fikk mulighet til å forklare seg. I dette tilfellet har ikke retten besøkt gården, og partene har ikke møttes i rettssalen, sier han.

De tidligere feilene i bondens husdyrhold dreier seg hovedsakelig om at dyrene har gått for lenge ute om høsten og at de har gått i for dårlige bygninger om vinteren.

Kristin Helgesen Torkveen, seksjonsleder i Mattilsynet i Vestfold, påpeker at Mattilsynet aldri har fattet vedtak om at dyrene må avlives.

Vi har bare fattet vedtak om avvikling av drifta. Fra juli av har dyreeieren hatt full mulighet til å gjøre dette ved å selge dyrene. Når han ikke gjorde det, så Mattilsynet seg etter hvert nødt til å sette en dato for avliving, sier hun.

Hverken Torkveen eller Mattilsynets hovedkontor vil kommentere saken ytterligere.