Siktet for trygdebedrageri for 5,3 mill.

Politiet har holdt storaksjon mot anmeldte trygdemisbrukere i Vestfold.

NAV Tønsberg

Nav-kontoret i Tønsberg. (arkivbilde)

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Leder for Økoteamet i Vestfold, Jan Stapnes, sier at aksjonen forrige uke gikk ut på at de holdt fokus på anmeldelser om misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

– Med bistand fra andre enheter i politiet, fikk vi etterforsket og påtaleavgjort flere saker, sier Stapnes.

Resultatet er at 38 personer fra Vestfold er siktet for trygdebedrageri for til sammen drøye 5,3 millioner kroner.

Jan Stapnes

Jan Stapnes utelukker ikke flere aksjoner i Vestfold. (arkivbilde)

Foto: Henrik Bøe / NRK

Dette gjelder anmeldelser politiet hadde samlet opp over en periode før de gikk til aksjon.

Les også:

– Det er bekymringsfullt

I fjor ble det pådømt trygdebedrageri for rundt 10 millioner kroner i Vestfold alene. Tallene faller ikke i god jord hos politiet.

Les også:

– Det er bekymringsfullt. Hele Nav-systemet er et tillitsbasert system og sånn må det nødvendigvis være fordi det er så store summer som hvert år utbetales over trygdebudsjettet. Jeg tror det utgjør nærmere 1/3 av statsbudsjettet, og da er det klart at det er veldig viktig at de pengene som utbetales går til dem som virkelig trenger det, og at folk ikke misbruker dette systemet, sier Stapnes.

Han opplyser at det ikke er utenkelig at de vil gå til flere aksjoner, blant annet har de mottatt flere anmeldelser rundt uførepensjon og misbruk av stønadsordninger i forhold til enslige forsørgere. Men de vil også følge nøye med på dagpenger og avklaringspenger.

– Vi følger ekstra godt med på det. Det er også noe av grunnen til at disse straffesakene er lagt inn under økoteamet. Fra politiets side ønsker man at vi har særskilt fokus på det fordi dette er penger som tilhører fellesskapet og som noen urettmessig tilegner seg.