Hopp til innhold

27 anmeldelser for ulovlig fiske

Politiet har skrevet 27 anmeldelser for bruk av ulovlige teiner, manglende merking og bruk av ulovlig redskap. Politiet har sammen med Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn og Kystvakta hatt felles aksjon i helgen og frem til nå.