180 millioner til flom- og skredsikring

Regjeringen vil øke bevilgningene til flom og skredsikring i neste års budsjett. Noe av pengene kan ende opp i Dalen allerede neste år.

Kåre Fostervold

ØKER BEVILGNINGENE: Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Kåre Fostervold, sier de vil øke bevilgningene til flom og skredsikring med 180 millioner kroner.

Foto: Tellef Dahll / NRK

Regjeringen vil øke bevilgningene til flom og skredsikring med 180 millioner kroner, og pengene skal gå til gryteklare prosjekter.

– Vi ser en trend der vi får mer og mer ekstremvær. Det er viktig å sikre før vi får disse triste bildene vi har sett på Østlandet den siste uka. Vi må sikre, for å stå bedre forberedt med tanke på økt ekstremvær, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Kåre Fostervold.

Penger kan komme til Tokke

I Tokke er det ferdige planer om bedre flomsikring av Dalen sentrum, dette kan bli ett av prosjektene som får penger.

– En rekke nye prosjekter vil kunne settes i gang. Selv om det er Norges Vassdrag og Energidirektorat som skal prioritere hvilke prosjekter som skal settes i gang, så tror jeg prosjektet i Dalen har stor sjans for å settes i gang allerede neste år, sier Fostervold.

Glade for alle midler

Hilde Alice Vågslid

Ordfører i Tokke, Hilde Alice Vågslid, sier penger til sikringsarbeidet vil komme godt med.

Foto: Johs Apold / NRK

Ordfører i Tokke, Hilde Alice Vågslid, sier de er glade for alle midler de kan få i arbeidet med sikring.

– Det er områder i denne kommunen som er både ras- og flomutsatte. Derfor er det viktig å få nok resurser til å gjøre et godt arbeid med forebygging, sier Vågslid.