18 fikk bot i beltekontroll på buss

Det er nasjonal kampanjeuke for å få folk til å bruke sikkerhetsbelte i buss, og kontrollene er i gang. I dag har seks busser i Vestfold blitt stoppet for kontroll, og 18 personer har fått gebyr på 1.500 kroner for ikke å ha brukt sikkerhetsbelte. Statens vegvesen mener det er viktig med bevisstgjøring for å unngå personskader ved ulykker.