1300 sider med Telemarks historie

For første gang er Telemarks historie samlet i et bokverk. Og på torsdag feires utgivelsen med en festforestilling i Ælvespeilet.

Ei reise i Telemarks historie

'Telemarks historie' er et praktverk om Telemark

Foto: Fagbokforlaget

Lars Bjaadal

Lars Bjaadal, styreleder for prosjektet, 'Telemarks historie' sier at boka er at bokverket er grunnleggende viktig for dem som vil lære om Telemark

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Boka "Telemarks historie" er et trebinds praktverk. Det handler om Telemark, fra de eldste tider og fram til i dag. Prosjektet har kostet 12,5 millioner kroner og tatt tre år å lage.

– Bokverket skal fortelle historien til både heltene, de som har sviktet og de som har hatt det vanskelig. I hele tatt et nøkternt øye på hva Telemark er, og hvordan har det vært. Er vi telemarkinger så viktige som vi vil ha det til? Kanskje det er noen som stiller spørsmål om det, sier Lars Bjaadal, styreleder for prosjektet, "Telemarks historie".

Et delt fylke?

Det er til sammen 27 forfattere som har levert stoff til bokverket. Og det favner over mye. Fra kyst til vidde, motsetningene og den gjensidige avhengigheten mellom Vest-Telemark og Grenland, mellom bønder og kjøpmenn. Mange av disse temaene blir gjennomgått i bøkene.

Ellen Schrumpf

Ellen Schrumpf, en av forfatterne til boka, synes at de har klart å få alle forfatterne samarbeide godt

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Har Telemark vært et helt eller delt fylke? Vi gir ikke et helt klart svar på det, og det skifter også gjennom de historiske epokene. På 1800-tallet blir Telemark et mer sammenkoblet fylke både fordi vannveien bandt Telemark sammen. Kyst ble koblet til bygdene. Samtidig kom urbaniseringen, folk flyttet fra bygdene og ned til byene, sier Ellen Schrumpf, en av forfatterne til boka.

Utklipp fra boka

Utdrag fra boka

Foto: Fagbokforlaget

Mange bilder

Nanna Løkka

Nanna Løkka, prosjektleder for bokprosjektet, er nervøs fordi boken ennå ikke er trykket ferdig og kommet til Porsgrunn og lanseringen

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Prosjektgruppa har villet lage et bokverk som ikke ble for smalt og for en liten gruppe av leserne. Bøkene skal være interessante for alle, både fagfolk, vanlig folk og skoleelever

– Det har vært en ambisjon om å bruke mange nye bilder i boka. Selvfølgelig vil det være de gode slagerne som man har sett før. Men vi håper at det skal være mange nye bilder som man ikke har sett. Det er til sammen 500 bilder i bokverket, så bøkene er rikt illustrert, sier Nanna Løkka, prosjektleder for bokverket, Høgskolen i Telemark.

Utklipp fra boka

Utklipp fra boka

Foto: Fagbokforlaget

Landet imellom

Olav Rovde

Olav Rovde, en av forfatterne til boka, sier at artiklene er bygd rundt økonomi og næring, politikk og kultur

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Prosjektgruppa vurderte et annet navn på boka fordi Telemark ligger der det gjør. Og det er også et av temaene i bokbindet.

– Telemark er noe for seg selv. Grunnen til tittelforslaget "Landet imellom" er at Telemark tilhørte ingen landsdel. Det var litt Vestland og litt Østland. Sørlandet var ikke oppfunnet ennå, det kom først med Wilhelm Krag i 1902. Telemark ligger klemt mellom disse landsdelene. Det er en del av disse, men likevel tilhører det ikke noen spesiell landsdel, sier Olav Rovde, en av forfatterne til boka.

De ukjente heltene

Gjennom tidene så har det vært flere historier som omverden kjenner godt til, blant annet heltene fra Rjukan, Henrik Ibsen, Gunnar Knudson og Tarjei Vesaas. Men det er også mange ukjente historier om helter som blir fortalt om i boka. Og begge forfatterne har sine favorittfortellinger.

– I 1942 var det en båt som het M/S Borgestad som gikk i konvoi fra Afrika til England. Og de ble angrepet av den tyske panserkrysseren Admiral Hipper. M/S Borgestad satte kursen rett mot tyskerne og tok opp kampen. Båten ble skutt i senk og gikk ned med 31 sjøfolk. Men på grunn av innsatsen til M/S Borgestad kom store deler av konvoien frem. Det må være helter fra Telemark, sier Olav Rovde.

– Blant hverdagslivets helter trekker vi frem grupper som vi ikke navngir, men som ikke har vært så fremtredende i historien til nå. En gruppe er jordmødrene. Det var noen grunner til at det ble så veldig mange telemarkinger på 1800-tallet. Det at så mange barn overlevde fødselen og vokste opp. Og jordmødrene spilte en viktig rolle til det, sier Ellen Schrumpf.

Festforestilling

I forestillingen på torsdag, som Grenland Friteater står bak, blir det vist glimt fra bokverket med musikk, scenekunst og gjennom forfatternes egne ord.
På scenen deltar Telemark messingkvintett, Grenland Operakor, felespiller Per Anders Buen Garnås, skuespillere og forfattere.

Utklipp fra boka

Utklipp fra boka

Foto: Fagbokforlaget