Hopp til innhold

13 dommer kan oppheves

På grunn av mulige inhabile meddommere kan 13 dommer i straffesaker fra Nedre Telemark tingrett bli opphevet av Høyesterett.

rettsal
Foto: Oddleif Løset / NRK

Fem av Nedre Telemark tingretts meddommere har hatt såkalt begrenset politimyndighet samtidig som de har deltatt som meddommere de siste 13 årene, skriver TA .

- Jeg har ikke vært borte i noe lignende tidligere, sier
statsadvokat Petter Sødal til avisen.

Slapp fri

Høyesterett skal nå avgjøre om de 13 dommene skal oppheves. En sak er allerede brakt inn for prøving i Høyesterett. Sødal opplyser at alle som har sonet i de aktuelle sakene, ble løslatt for et par måneder siden.

Blant annet ble en mann som sonet en fengselsdom på fem år for narkotikasmugling, sluppet fri på grunn av muligheten for inhabile meddommere.

Til vurdering

Ansatte i politiet kan ikke være meddommere i retten. Høyesterett må vurdere om dette også gjelder personer med begrenset politimyndighet.

En gammel rettsavgjørelse som gjaldt en sersjant i forsvaret, sier at tilsvarende også gjelder for personer med begrenset politimyndighet, sier Sødal.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark