12.000 seier dei har vore her: – Ikkje sett nokon av dei, seier bedehusleiar

BAMBLE (NRK): Det vesle bedehuset langs E18 har berre nokre titals medlemmar. Likevel seier tusenvis på Facebook at dei har vore der. Kva er greia med Feset bedehus?

Feset bedehus

LITEN FORSAMLING: – 12.000 er enormt mange. På det meste er me kring 50 personar samla på arrangement i Feset bedehus, fortel formann Per Tveten.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Langs E18 i Bamble i Telemark ligg eit kvitt hus tett på vegen. Utanfor susar bilar og vogntog forbi i høg hastigheit. Innan for dørene er det stille mellom stolradene.

Ifølgje Facebook har over 12.000 personar sjekka inn akkurat her. «Vaffel og altervin til Lunch i dag» skriv ein kar som sjekka inn for ein snau time sidan.

– Eg har ikkje møtt mange av desse folka, smiler formann Per Tveten.

– Ikkje serverar me vaflar heller. Berre under møter og sundagsskule, legg han til.

Artig snert

Feset bedehus vart bygga i 1882 og har vore ein møteplass i lokalsamfunnet.

– Det er nok mange som ville gjeve Feset bedehus et likarklikk opp gjennom åra, meiner Tveten.

Formannen trur folk sjekkar inn grunna namnet.

– Me som bur her løfter ikkje eit augebryn. Men det er klart at namnet har ein artig snert, smiler han.

Per Tveten, formann Feset bedehus

LANDEMERKE: Feset bedehus er ein stad mange har køyrt forbi.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Humor

Mange legg ut bilete av seg sjølv framfor bedehuset. Hilde Caspersen frå Kristiansand er ei av dei.

– Eg er Start-supporter, og når me reiser på bortekampar stoppar me alltid på busshaldeplassen like ved, fortel ho.

Det er blitt ein tradisjon å tagge ein i gjengen som ikkje er med på turen.

– Ein gong var me over tretti personar som sjekka inn på likt, seier ho.

Ho innrømmer at det heile vert ekstra humoristisk grunna namnet.

– Ja, det er jo det sørlandske uttrykket for promp, humrar Caspersen.

Å hen æddu hen Even Furholt

Publisert av Hilde Caspersen Lørdag 15. juni 2019

Eit fenomen

Henrik Hauglund og kompisen Ken Vatnan frå Grimstad la ut eit bilete av seg sjølv på Feset i 2007 og hevdar det var starten på internettfenomenet.

– Me var på veg til Moss. Feset er ein plass me alltid har køyrt forbi så lenge me kan hugse. Og så har me ein kamerat som har familie i nærleiken. Difor stoppa me og tok nokre bilete, fortel Henrik Hauglund.

Dei heldt fram med tradisjonen og facebookvenene følgde opp.

– Dei siste åra har det teke heilt av, det er rett og slett blitt ein greie som «alle» gjer, ler Hauglund.

Feset

TRADISJON: Her er eit av dei første bileta Henrik Hauglund (t.v.) og Ken Vatnan tok på Feset og la ut på Facebook.

Foto: Privat

Snart slutt?

Om få månader opnar E18 i ny trasé med splitter ny motorveg. Formannen trur merksemda på sosiale medium vil gå drastisk ned.

– Me vil uansett halde fram å forkynne bodskapen om Jesus Kristus, smiler han.

Henrik Hauglund forsikrar at det vil komme nokre innsjekkingar også i framtida.

– Eg kjenner mange sjekkar inn kvar gong dei køyrer forbi. Det er ein måte å fortelje vener at ein er ute på tur. Planen er å halde fram med det.

12 000 check-ins

POPULÆR PLASS: Feset bedehus i Bamble har over 12.000 innsjekkingar på Facebook.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK