Her bekjempes mobbing med «god, gammeldags disiplin»

SKIEN (NRK): Over hundre norske skoler har fått tilbud om ekstern hjelp til å bekjempe mobbing i skolegården. Det har gitt gode resultater.

Mindre mobbing

JOBBER MOT MOBBING: Moflata skole i Skien er én av skolene som siden 2013 har fått veiledning gjennom Læringsmiljøprosjektet.

Foto: Petter Melsom / NRK

En fersk rapport fra NTNU viser nemlig at mobbingen har gått kraftig ned ved 103 skoler i Norge, som alle har fått ekstern veiledning i regi av Utdanningsdirektoratet.

Skolene har gått fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker, til å ligge godt under.

Stiller opp før klokka ringer

Moflata skole i Skien er én av skolene som siden 2013 har fått veiledning gjennom Læringsmiljøprosjektet.

Rektor Anne Apneseth mener det har vært nyttig for skolen å få hjelp utenfra.

– At det kommer noen utenfra med friske øyne og observerer hvordan man jobber systemisk, som ikke kjenner deg eller skolen din, har vært veldig nyttig for oss.

Anne Apneseth

Anne Apneseth, rektor ved Moflata skole i Skien.

Foto: Petter Melsom / NRK

Elevene stiller opp i skolegården

Skiensskolen har tatt helt konkrete virkemidler i bruk for å komme mobbingen til livs, noe rektoren mener hun ser gode resultater av.

En elevundersøkelse ved skolen viste at de fleste krenkelser skjer i overgangen fra friminutt til time, noe skoleledelsen tok på alvor. Nå har de innført det som er fristende å kalle god, gammeldags disiplin i skolegården.

– Elevene går ikke inn når det ringer inn, men får et forvarsel halvannet minutt før klokka ringer. Da stiller de opp og går sammen inn sammen med lærer til klasserommet. Det har vi sett en veldig god effekt av, forteller Apneseth til NRK.

Hun mener skolen har fått et langt bedre system for å forhindre mobbing i fremtiden.

Fortsetter å ansvarliggjøre skoleledere

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), sier at jobben med å bekjempe mobbing fortsetter for fullt.

– Mange skoler jobber godt, men det er også tilfeller der det ikke fungerer, og barn går til skolen med en klump i magen. De utsettes for mobbing, trakassering og vold.

– Vi skal fortsette arbeidet med å ansvarliggjøre skoleledere og skoleeiere. Vi skal også vurdere nye tiltak for å bekjempe mobbing, sier Sanner.

En helt spesiell benk

Et godt synlig eksempel på Moflata er «Bli med-benken» i skolegården.

Ane Lia

Ane Lia, elev på Moflata skole i Skien.

Foto: Petter Melsom / NRK

Elev Ane Lia forklarer mer en gjerne hvordan den fungerer:

– Hvis det er noen som ikke tør å spørre om å få være med, så kan du bare sette deg på benken. Da er det mye enklere å få noen til å bli med på leken.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark