Hopp til innhold

Kraftutbygging truer 10 000 år gammel ørret

TOKKE (NRK): Ørreten i Bandak i Telemark har vært der siden istiden. Nå krever fiskeentusiaster at Statkraft bygger fisketrapp for å hindre at den dør ut.

LOKKER ENTUSIASTER: Storørret er enhver sportsfiskers drøm. De største som er fanget i Bandak veier opp mot 15 kilo.

– Vi har ikke tid til å vente på nye utredninger. Nå må det settes inn tiltak for å berge ørreten, sier ordfører Jarand Felland i Tokke.

Unik er ordet som går igjen når entusiastene beskriver ørreten i Bandak. Den store innsjøen, samt et par av nabovannene, huser en sjelden art som har lokket sportsfiskere hit i mer enn 100 år. Det er trukket opp ørret i 15-kilosklassen, men det er få eksemplarer igjen. Tellinger viser nå at antallet ligger mellom 55 og 120.

Storørret i Bandak

Lars Inge Sollie med et prakteksemplar på 9,3 kg. Ørreten er tatt i Bandak i forbindelse med et forskningsprosjekt.

Foto: Kai Joacim Brattestø

Ifølge fiskeentusiaster trenger ørreten bedre gyteplasser. Det finner den på oversiden av fossen Helveteshylen.

– Problemet er at kraftutbyggingen på sekstitallet har gjort fossefallet så høyt at fisken ikke kommer over, slik den gjorde tidligere, forteller ordføreren.

Gamle bilder dokumenterer høydeforskjellen

– Gamle fotografier viser at fossefallet har blitt dobbelt så høyt, fra tre til seks meter, sier Felland.

De gamle bildene dokumenterer at kraftutbyggingen har ført til begrensninger for ørreten når den skal gyte. Derfor var det nylig en befaring i fossen der Statkraft var med.

Helveteshylen

Slik så det ut før utbyggingen. Dette dokumenterer at det var mulig for ørreten å komme lenger opp i Tokkeåi for å gyte. Statkraft kan risikere å måtte betale for å en fisketrapp her.

Regiondirektør Per Are Hellebust i Statkraft er enig i at utbyggingen på 60-tallet har begrenset gyteområdet.

– Utbyggingen i 1969 har vel gjort at det er vanskeligere for ørreten å komme opp fossen, svarer han.

Ørretentusiast og fisker Bjørn Olav Haukelisæter har kjempet for å bedre vilkårene til ørreten siden 2009. Han er glad for innrømmelsen.

– De legger seg flate og beklager utbyggingen. Det er klart vi setter pris på det.

Forventer fisketrapp

Tokke kommune krever nå handling.

– Vi ønsker at det bygges en fisketrapp slik at ørreten kommer opp den høye fossen, samt at vannføringen i Tokkeåi holdes på et nivå slik at det blir gode oppvekstforhold der, sier ordføreren.

Helveteshylen

STRIDENS KJERNE: Skal ørreten komme forbi fossen må det bygges fisketrapp her. Per Are Hellebust fra Statkraft (t.v.) og ordfører Jarand Felland.

Foto: Roald Marker / NRK

Nå skal Norges vassdrag- og energidirektorat vurdere saken. Kommer de frem til at utbyggerne har et ansvar, kan Statkraft bli pålagt å bygge en fisketrapp.

Den kan stå klar innen to år.

– Det er vanskelig å si, men sikkert ikke noe dårlig estimat, svarer regiondirektør Per Are Hellebust.

WW

– Norges jeger- og fiskerforbund mener dette er en klassisk konflikt, forteller Øyvind Fjeldseth

Foto: Roald Marker / NRK

Samme leksa om igjen

Øyvind Fjeldseth er fiskekontakt i Norges jeger- og fiskerforbund. Han sier dette er en klassisk konflikt der kraftutbygging står mot naturinteresser. Etter hans mening er det klart hva som må skje.

– I dette tilfellet er det opplagt at miljøet er redusert. Det må på en eller annen måte rettes opp, slår han fast.