– Vi famler i blinde når det gjelder radikalisering

Islamsk Kulturforening i Larvik får trolig overta den gamle handelsskolen i Larvik. Gina Johnsen i Larvik Frp mener at kommunen må få langt mer informasjon om hvor radikaliseringen faktisk foregår

Den gamle handelskolen i Larvik

NYTT GUDSHUS: Det ligger i kortene at Islamsk Kulturforening i Larvik får overta den gamle handelsskolen i byen. Her har de planer om å bygge moské. Skolen ligger i området ved Hoffsgate og Reipbanegata.

Foto: HANS PETTER REPPE / NRK

Islamsk Kulturforening i Larvik får etter alt å dømme overta den gamle handelsskolen i kommunen. Der skal de lage et islamsk kultursenter med eget rom for bønn.

Islamsk Kulturforening har lenge hatt et stort og aktivt miljø i Larvik, men kommunen har også avlet radikale islamister.

– Jeg føler at vi som kommune famler i blinde når det det kommer til å forebygge ekstremisme og radikalisering. Vi må få informasjon og kunnskap om hvor radikaliseringen faktisk foregår – jeg sier ikke at den nødvendigvis skjer i moskéen. Det holder ikke at bare ordføreren har samtaler med PST, langt flere politikere må gå inn i problematikken, sier Gina Johnsen, nestleder i Larvik Frp, til NRK.no.

Gina M. Johnsen

KREVENDE SAK: Frp-politiker Gina Johnsen sier at kommunen har brukt mye tid på å finne en alternativ plassering av en moské, etter at Islamsk Kulturforening ble kastet ut av lokalene sine på Torstrand.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Hun ønsker at formannskapet i Larvik får mer informasjon om hvilke tiltak kommunen bør og kan ta i bruk for å forebygge økt radikalisering og ekstremisme.

– Jeg ønsker også informasjon om hvilke miljøer vi må følge med på, og om det Muslimske trossamfunnet gjør nok for å forebygge radikalisering.

– Blir fort stigmatisering

Johnsen mener at Larviks-politikerne bør ta stilling til om Islamsk Kulturforenings planlagte gudshus blir for stort for området det ligger i.

– Kulturforeninga har planer om å bygge om handelsskolen til et stort gudshus med høy aktivitet. Jeg også at foreninga tar tydeligere avstand fra ekstremisme og radikalisering enn det de gjør i dag. Jeg etterlyser hvilke konkrete tiltak de har for å finne og motarbeide radikale krefter.

Ifølge Larvik-ordfører Rune Høiseth (Ap) gir PST fra tid til informasjon til Larvik politiråd om det de vet om mulig radikalisering i byen.

– Spørsmålet er hvorvidt denne informasjon skal ut til andre i kommunen, og i det hele tatt hvordan vi skal håndtere området videre. Når det er sagt, inneholder Larvik mange trossamfunn som ønsker stor aktivitet i byggene de bygger. Vi som lokalpolitikere kan ikke vedta rammer for hva en moské skal inneholde, da stigmatiserer vi fort en gruppe, sier han.

Høiseth mener likevel det er viktig at Larviks-politikerne setter radikalisering mer på dagsorden.

-. Å forebygge radikalisering handler om kunnskap, for eksempel om hva det betyr å være radikalisert og hva det betyr hvis en hjemvendt Iskriger er traumatisert. I dag gir ikke PST og politiet oss beskjed om dette.

Les også:

Handlingsplan mot radikalisering

Rune Høiseth

MER INFORMASJON: Rune Høiseth, ordfører i Larvik, lover å gi andre Larviks-politikere og innbyggere mer informasjon om hvordan kommunen jobber med å forebygge radikalisering.

Foto: Philip Hofgaard/NRK

Johnsen er enig i at mer kunnskap om radikalisering er svært viktig. Han understreker at kommunen jobber med å bekjempe radikalisering helt fra barnehage- til videregående skole-nivå.

– Stikkordet er gode oppvekstvilkår og integrering. I juni skal kommunestyret trolig behandle en handlingsplan mot radikalisering med fire innsatsområder. Den handler blant annet om å sikre trygge og inkluderende skoler og bydeler, og å følge opp ekstreme personer.