- Vi burde anmelde disse forholdene

UP-sjef sier at bussjåfører har et særlig ansvar for passasjerene sine. – Mobilbruk blant sjåførene representerer en fare langt over det normale.

Runar Karlsen

UP-sjef Runar Karlsen, sier at bussjåfører har et særlig ansvar for passasjerene sine.

Da NRK gjorde en stikkprøve blant bussjåfører i Grenland, brukte over halvparten av sjåførene mobiltelefon mens de kjørte.

– Det er et nedslående resultat og jeg håper ikke dette er representativt for yrkessjåfører.

Det sier Runar Karlsen, sjef for utrykningspolitiet.

– Vi stiller generelt større krav til en bussjåfør. En buss har et stort skadepotensial, dersom noe går galt.

Farlige tilfeller skal anmeldes

I dag er satsen for forenklet forelegg på 1300 kroner for ulovlig bruk av mobiltelefon i bil. Dette gjelder normaltilfeller, men dersom det har oppstått en ulykke eller en farlig situasjon som følge av mobilbruken, skal dette straffes hardere. Da skal forholdet anmeldes, sier Karlsen.

– Hvis en bussjåfør sender bilder og taster på en håndholdt mobiltelefon, vet jeg ikke om det er et normaltilfelle, det må vurderes fra gang til gang. Da må vi se på om vi heller burde skrive en anmeldelse av en slik sjåfør, fordi det representerer en betydelig fare, langt over det normale.

Les også:

– Har et spesielt ansvar

Hvert år skriver politiet 18 000 – 20 000 forenklede forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon i bil. Karlsen vet ikke hvor stor andel av dette som bussjåfører, men mener at disse har et spesielt ansvar.

– Vi forventer at det er en sjåfør som har høy profesjonalitet, så jeg syns at bransjen selv bør sette søkelyset på dette. Vi vil gjøre det vi kan på veien, for å avdekke og for å virke forebyggende.