- Vegvesenkonklusjon ikke på greip

Kampen om E134 tilspisses - røster fra Midt-Telemark mener at Statens vegvesens trekker feil konklusjon av tallene sine.

Fredag anbefalte Statens vegvesen at traséen skal legges nord for Lifjell, men Midt-Telemark Næringsutvikling protesterer på konklusjonen.

På veien mot en endelig avgjørelse i regionrådet i november tilspisses nå kampen om hvor E134 skal ligge.

Direktør Wenche Hvattum i Midt-Telemark Næringsutvikling mener at Statens vegvesens konklusjon ikke samsvarer med rapporten den er basert på.

- Den var overraskende. Ikke minst med tanke på at rapporten inneholder nesten det samme tallmaterialet som vi la til grunn da vi skrev en rapport tidligere i år. Men våre beregninger viste en stikk motsatt konklusjon, sier Hvattum.

Hvattum fortsetter nå kampen for å få flyttet E134s trasé sør for Lifjell. Hun tar ikke konklusjonen fra fagekspertisen i vegvesenet for god fisk.

- Nei, jeg finner ikke de gode argumentene i rapporten heller for å trekke den konklusjonen, sier hun.

 

- Billigst og kortest

Hennes argumenter for at traséen bør gå sør for Lifjell er at den er like rask, like lang som en trasé nord for Lifjell, og samtidig 230 millioner kroner billigere.

 - Men Statens vegvesen mener at sett ut fra reisetid og avstand så er det best å legge veien nord for Lifjell?

- Det er en forskjell på ett minutt; ett minutt og to kilometer, sier Hvattum.

Men den tolkningen av rapporten er ikke ordfører Olav Tho i Hjartdal enig i. Han påpeker at det kun er beregnet tid utfra personbiler i rapporten og at stigningen på traséen sør for Lifjell vil skape merkostnader og gi lenger reisevei for tungtransporten.

- Der er det fire prosent stigning, mens den andre veien er helt flat. Stigning gir en dyrere reisevei for tungtransporten, sier Tho.

 

Uenige om næringslivet

Hvattum finner imidlertid flere momenter som hun mener er feil i rapporten.

 - De trekker opp noen argumenter om at vi skal ta hensyn til næringslivet i Hjartdal. Men da må vi også ta hensyn til næringslivet andre steder i fylket. Det er mer næringsliv på sørsiden, sier hun.

Midt-Telemark Næringsutvikling vil derimot jobbe videre for at beslutningsgrunnlaget skal bli best mulig. Dragkampen om hvor E134 skal gå, fortsetter frem til regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold tar sin beslutning i midten av november.

Må bli enige om E134

Vil ha E-134 på nordsiden