- Thorium er farlig

Thoriumkraftverk er like farlig som vanlige atomkraftverk, viser en rapport fra Statens strålevern.

Thorium
Foto: Foto/Grafikk:Nils Martin Brandvik / NRK

Statkraft har lansert planene om et slikt kraftverk i Bamble i Telemark.

Kunnskapene om drift, avfallshåndtering og utvinning av thorium er i dag mangelfulle, blant forskere og ingeniører.

Statens strålevern mener at det tidligst om 30 år kan være aktuelt å bygge et anlegg som ikke er farlig for omgivelsene.

LES: Risikerer radioaktivt avfall og ulykker

SE VIDEO: Like farlig som atomkraftverk

Thorium
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Farligere enn man trodde

I et thoriumkraftverk, som Statkraft han lansert planer om i Bamble, kan det ifølge Statens strålevern skje ukontrollerte reaksjoner. I verste fall kan det føre nedsmelting av reaktoren, akkurat som i et vanlig atomkraftverk. Og følgene blir utslipp til luft og vann i omgivelsene av de skadelige radioaktive stoffene.

Tidligere påstander om at thoriumkraftverk skal langt mindre farlig enn de atomkraftverkene som i dag er i drift, blir dermed avvist i rapporten.

Det forskerne nå vet er at driften av thoriumkraftverk fører til økt radioaktiv stråling også inne i selve anlegget. I motsetning til i vanlige atomanlegg, vil hele kjølevannsystemet bli radioaktivt.

Økt strålefare

Og så er det avfallsproblemene, som Statens strålevern mener er de største farene. Når thorium brennes, blir det dannet høye konsentrasjoner av radioaktive stoffer, som vil stråle kraftig. Det blir kalt langlivet strålefarlig avfall som må lagres solid i fjell for en svært lang tidsperiode. I dag er til og med transport av slikt avfall livsfarlig og forbudt.

SE VIDEO: De er skeptiske til thorium

Bente Tangen
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kunnskapene om avfallshåndtering og om thorium som brensel generelt er i dag svært mangelfull i hele det internasjonale forskningsmiljøet.

Også utvinning av thorium er svært risikofyllt. Statens strålevern understreker det som allerede er kjent at eventuell gruvedrift på det thoriumrike Fensfeltet ved Ulefoss vil føre til økt strålefare.

I tillegg vil helsefarlig radioaktivt støv bli spredt fra gruvedrift til omgivelsene.

– Dette er en bekreftelse av hva vi har hevdet hele veien, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona til Bellona.no