– Rettsvesenet bruker for vanskelig språk

Liliana Valjan mener rettsvesenet må bruke et enklere språk for å skape tillit hos dem som har erfaringer fra hjemlandene med korrupsjon og tortur.

Liliana Valjan

Liliana Valjan har lang erfaring fra arbeid i det norske rettssystemet.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Valjan er en av pådriverne bak et seminar arrangert av Høgskolen i Sørøst-Norge i samarbeid med Sandefjord tingrett. Målet er å rette fokus mot innvandrerbefolkningens møte med norske domstoler.

Hun fortalte rundt 170 deltakere om den lange veien fra jobb som landmåler i Bosnia-Hercegovina, via krig og flukt, til jobb som førstekonsulent i Sandefjord tingrett.

Valjan, som kom til Norge i 1994, mener vanskelig språk kan være en av grunnene til at deler av innvandrerbefolkningen sliter med å forstå norsk rettsvesen.

– Det bør egentlig noen ganger snakkes enklere og mer forståelig.

Trenger kompetanse

– Dette er nye grupper som krever ny kunnskap og kompetanse hos fagfolk.

Det sier Loveleen Brenna. Hun er daglig leder i selskapet Seema, som jobber med å få kvinner med flerkulturell bakgrunn inn i lederposisjoner. Hun mener forståelse er viktig for at folk med forskjellig bakgrunn skal få et godt møte med norsk offentlighet.

Loveleen Brenna

Loveleen Brenna mener kunnskap om kulturforskjeller er viktig.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– De kommer fra rettssystemer som kanskje står for mye korrupsjon og overgrep. Vi må vite hvordan de skal få tillit til det norske systemet, utdyper Brenna.

Aktuelt

Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker å gjøre det til en årlig tradisjon å fokusere på innvandring og den norske velferdsstaten. Temaet er høyaktuelt med tanke på flyktningstrømmen i Europa.

Politiinspektør i Vestfold, Kjell Abrahamsen, var en av dem som deltok på seminaret. Han forteller at dagens flyktningsituasjon er et viktig tema for politiet.

– Vi vet at det er ganske mange personer vi ikke har kontroll på. Vi frykter at det kan være sympatisører av IS. Vi vet fra andre land at det kan skje.

Kjell Abrahamsen

Kjell Abrahamsen sier politiet i Vestfold ser lite kriminalitet knyttet til flyktningstrømmen.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Abrahamsen understreker at politiet i Vestfold har sett få eksempler på at den nåværende asylstrømmen påvirker kriminalitetsbildet i Vestfold.

– Hvis vi holder oss til den registrerte kriminaliteten, med kjente gjerningspersoner, er det grunn til å tone dette veldig ned. Det utgjør rett over én prosent av all kriminalitet som blir begått i Vestfold.