- Oljen er borte om fem år

Naturreservater og friluftsområder har førsteprioritet når opprenskingen etter «Full City»-havariet starter igjen neste uke.

Full City-rettssak

Saken om Full City rullet videre i retten onsdag.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Rundt 200 forskjellige steder fra Mølen i Vestfold til Risør i Aust-Agder ble tilsølt av olje etter «Full City»-havariet i fjor sommer.

Totalt er det samlet inn 2.600 tonn forurenset tang, grus, sand, trematerialer og mye annet som blir behandlet som spesialavfall.

Det fortalte seksjonssjef Rune Bergstrøm i Kystverket til Nedre Telemark tingrett onsdag formiddag. Han er veldig fornøyd med jobben ryddemannskapene gjorde sist høst.

- Ja, jeg er veldig fornøyd. Man kunne nesten ikke satt på mer folk, sier han.

Langt verre

Rune Bergstrøm

Rune Bergstrøm var vaktleder den natten Full City havarerte.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Rune Bergstrøm jobber ved beredskapsavdelingen til Kystverket i Horten. Han var vaktleder natt til 31. juli i fjor da «Full City» grunnstøtte ved Såstein. Bergstrøm fortalte retten onsdag formiddag at han fikk beskjed om ulykken klokken 00.50.

- Jeg varslet først alle ressurser i IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) i Telemark og Vestfold. Kort tid etter fikk også IUA i Østfold og Agder-fylkene beskjed.

Også beredskapsmyndigheter på den svenske vestkysten fikk melding da Kystverket begynte å ane omfanget av oljeutslippet.

- Vi var redde for at det kunne bli langt verre. Ingen visste om de kunne redde båten, eller om den kunne brekke i to mens den lå på skjæret.

Oljeutslippet skjedde ikke bare da skipet grunnstøtte. Sjøvann hadde trengt seg inn gjennom hull i skroget, og det lå olje og fløt på toppen av dette vannet. Da kraftig vind og bølger skapte bevegelser i skipet, rant dette vannet og oljen ut.

Den tredje gangen det lekket ut olje, var da «Full City» ble slept bort fra skjæret.

Ny omgang med rengjøring

De viktigste områdene ryddemannskapene renset for olje, var og er Mølen og Stråholmen. Dette er steder de skal jobbe spesielt med i år, også i tillegg til mange kilometer med oljeforurensede strekninger andre steder. Neste uke starter en ny omgang med rengjøring av strender og svaberg.

- Nå er det først og fremst friluftsområdene som skal vaskes, slik at folk som kommer og skal bade ikke skal grise seg til. Deretter er det naturreservatene, men det blir i vurdering sammen med Fylkesmannen om vi må vente til fuglene er ferdig med hekkeperioden, sier han.

Bergstrøm hevder at oljen vil være helt borte om fem år.

- Det vil være områder hvor vi sier at det er bedre at naturen rydder opp. Oljen vil være borte om to til fem år. Da vil det kun være litt sort igjen på steinene, og da vil spørsmålet være om vi skader mer ved å gå inn med varmt vann og høytrykkspyler, sier han.