– Mishandlet 5 år gammel autist

Anmelder barnevernet, autistsenter og barnehage.

Glenne regionale senter for autisme

Glenne regionle senter for autisme er anmeldt til politiet i denne saken. Det er også barnevernstjenesten i Røyken kommune og en barnehage i Holmestrand.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Advokat Thea W. Totland ber Vestfold politidistrikt etterforske bruken av tvang overfor en autistisk gutt på fem år.

Det er barnevernstjenesten i Røyken kommue, Glenne regionale senter for autisme og en barnehage i Holmestrand som er anmeldt i saken.

Thea W. Totland

Advokat Thea W. Totland kaller behandlingen for tortur.

Foto: Ketil Kern / NRK

Totland mener behandlingen av gutten rammes av Straffelovens torturparagraf, alternativt bestemmelsen om legemsfornærmelse. Hun viser også til FNs barnekonvensjons bestemmelser om vold og tortur mot barn. Den såkalte torturparagrafen sier at ingen skal bli torturert eller behandlet nedverdigende.

– Bakgrunnen er umenneskelig og torturlignende behandling av gutten, sier advokat Totland til NRK.

Ville ikke tisse i barnehagen

Gutten som er autist og har toalettskrekk har ifølge advokaten blitt tvunget til å sitte på do 12 ganger hver dag i barnehagen.

Han veier i underkant av 20 kilo og skal også ha blitt tvunget til å drikke 3 liter vann hver dag i barnehagen.

– De har forsøkt å trene denne gutten til å tisse på do. Da var gutten fire år. Han ville ikke tisse i barnehagen, bare når han var hjemme.

Advokat Totland sier personalet ved Glenne regionale senter for autisme var bekymret for dette siden gutten skulle begynne på skolen til neste år.

Mange dobesøk hver dag

Gutten var i barnehagen fra klokka 9 til 15. Han måtte sitte på do de første ti minuttene etter at han kom til barnehagen. – Etter 25 minutters pause måtte han sitte på do i 10 minutter igjen, forteller advokaten. Dette gjentok seg gjennom hele barnehagedagen.

– Etter tre uker satte fosterforeldrene foten ned. Da hadde gutten gått ned nesten fem kilo fordi han ikke ville spise. Magen var jo full av vann.

Hun mener dette dreier seg om tvang og straff. – De 25 minuttene han ikke tilbrakte på do, ble brukt til å drikke mye vann. Å drikke vann når noen ikke er tørste, er en ubehagelig opplevelse.

Gutten har litt språk, og advokaten sier han ga klart uttrykk for at han ikke ville i barnehagen.

– Forskrekkede utrop

Advokaten har aldri hørt om noe lignende i årene som advokat og i den perioden hun jobbet i barnevernet. – Jeg har snakket med flere leger om dette er medisinsk riktig, og jeg har blitt møtt med mange forskrekkede utrop.

Hun sier at både nyrene og hjernen kan ta skade av så mye vann på kort tid.

Totland ble kjent med saken fordi hun er advokaten til guttens fosterforeldre, og hun anmelder saken på egne vegne.

– Jeg kan som barnerettsforkjemper ikke sitte og se på at dette skjer uten å gjøre noe med det.

Hun presiserer at hun ikke ville ha anmeldt saken hvis ikke fosterforeldrene hadde akseptert det.

– Drastisk skritt

Barnevernsleder i Røyken, Knut Magnus Myrvold, mener saken beror på misforståelser.

– Jeg ser fram til å få oppklart disse. Vi snakker om forskjellig oppfattelse av virkeligheten. Dette burde vi ha drøftet før et slikt drastisk skritt som en anmeldelse.

Hverken Glenne regionale senter for autisme eller barnehagen i Holmestrand vil foreløpig uttale seg i saken på grunn av taushetsplikten.