- Kan bli større enn hvalfangsten

Produksjon av noe bittelite kan bli større for Vestfold enn hvalfangsten etter krigen.

Veksthus
Foto: Algetech Industries AS

Gründeren Jan Berg-Nilsen er ikke i tvil om at han er på sporet av et fremtidig satsingsområde.

Giftfrie blågrønnalger kan bli råstoff for alt fra fiske- og dyrefor til helseprodukter og biodiesel, mener Jan Berg-Nilsen.

Mindre antibiotika

Det er Vestfolds mange soltimer i sommerhalvåret, og nyutviklet mulighet for bruk av kunstig lys resten av året som har fått Berg-Nilsen til å satse på Vestfold i første omgang.

Han ser allerede for seg et stort anlegg ved Esso-raffineriet på Slagentangen, men vil i første omgang satse på produksjon i et par eksisterende veksthus.

- Gjennom prøveproduksjon i Tyskland er alle tekniske problemer løst, og vi har fått bekreftet at produksjonen av mikroalger øker med 250 prosent når vi supplerer sollyset med lys fra spesiallagede lamper, forteller han.

- Mikroalgene inneholder blant annet proteiner, vitaminer og fettsyrer, og de vil i fremtiden sannsynligvis også kunne redusere bruken av antibiotika, sier Berg-Nilsen.

Store muligheter

Mikroalger lever av CO2 og sollys, og produseres utendørs andre steder i verden. I Vestfold vil Algetech Produkter ved hjelp av sollys og kunstig lys produsere blågrønnalger døgnet rundt i et kontrollert miljø. Slik skal selskapet kunne sørge for at algene ikke utvikler giftstoffer, noe som kan skje i andre produksjonsmiljøer.

Jan Berg-Nilsen ser for seg store muligheter for lønnsom produksjon av mikroalger i Norge. Hvis han i løpet av de neste to månedene får på plass de første millionene, vil første drivhus kunne fylles opp med mikroalger alt ved kommende årskifte.

Skutt gullfugl

- Det er fullt mulig å dyrke alger i veksthus i Vestfold, sier professor Rolf Arnt Olsen ved Universitetetet for miljø og biovitenskap på Ås. Men han deler ikke gründerens optimisme for potensialet.

- Algeproduksjon er stor, spesielt i Østen. Men i Norden er vi konservative, og jeg tror ikke det blir lett å selge alger til menneskeføde her. Det måtte i såfall være om noen kjendiser virkelig har tro på dette. Da kan han ha skutt gullfuglen, sier professoren.

- Mer realitisk ligger nok mulighetene i bruk av mikroalger i fôr til dyr og fisk, sier Olsen. Han kjenner ikke spesielt til Algetech Produkter, men legger til at mulighetene i markedet også i høy grad er avhengig av innholdet i de algene selskapet vil produsere. Fôring med noen typer alger kan for eksempel gi urinsyregikt. Men kan de finne alger som produserer bra med Omega 3, ja da kan det bli virkelig spennende, mener professor Rolf Arnt Olsen.